۵۷۴۳۴۵۶۲.jpg

پای حقوق کودکان در ایران لنگ می‌زند

کودک‌آزاری به موضوعی پیچیده و ناراحت کننده اجتماعی این روزهای کشورمان تبدیل شده است و این امر در مازندران نیز به وفور دیده می‌شود.به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل ...