پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

كميل قاسمپور

تصاوير زيباي آقاي كميل قاسمپور از حيات وحش چهاردانگه

آقاي قاسمپور تعداي تصوير از حيات وحش بكر بخش چهاردانگه تهيه كرده و در اختيار پايگاه خبري چهاردانگه ساري قرار داده اند كه از اين بابت از ايشان تشكر كرده و براي ايشان و همه ي جوانان بخش چهاردانگه كه با…

گزارش پيمايش غار كوترلي برد توسط گروه چكاد ساري

اختصاصي چهاردانگه نيوز : بخش چهاردانگه به واسطه ي موقعيت خاص و كوهستاني، محل مناسبي براي تشكيل غار مي باشد. گروه كوهنوردي چكاد شهرستان ساري به سرپرستي آقاي كميل قاسمپور چندين بار براي شناسايي…