۴۳۰۵۱۸۸۵۵_۱۸۵۵۱۸

سلین سلیمی نظاره گر تمرینات پدر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چهاردانگه، دختر بهداد سلیمی قهرمان مازندرانى وزنه برداری جهان ناظر تمرینات پدر است. سلین سلیمی تنها فرزند این قهرمان قائمشهری است.