کمبود-مراکز-تفریحی-و-نگرانی-بابت-افزایش-قلیان‌سراها-در-تنکابن.jpg

کمبود مراکز تفریحی و نگرانی بابت افزایش قلیان‌سراها در تنکابن

در سالهایی نه چندان دور کشیدن قلیان بیشتر در بین افراد کهنسال و میانسال مرسوم بود اما اکنون این پدیده به یکی از تفریحات سرگرم کننده در بین برخی جوانان ...