اعلام-موضع-قدرت-مستلزم-قدرت-نظامی-و-اقتصادی-است.jpg

اعلام موضع قدرت مستلزم قدرت نظامی و اقتصادی است

ایسنا/مازندران وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام موضع را مستلزم قدرت نظامی و اقتصادی دانست و گفت: بخشی از قدرت دفاعی در حوزه ما است و با این نگاه ...