ضرب‌الاجل-استانداری-برای-پیوستن-ادارات-مازندران-به-شبکه-ملی-اطلاعات.jpg

ضرب‌الاجل استانداری برای پیوستن ادارات مازندران به شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات، پروژه‌ای برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است. این شبکه با نام‌های دیگری مانند اینترنت ملی، اینترانت ملی ایران و شبکه ملی اینترنت نیز ...