قصه-گویی-و-ارتباط-کلامی-مشترک-والدین-و-کودک.jpg

قصه گویی و ارتباط کلامی مشترک والدین و کودک

در سال‌های نه چندان دور، قصه گویی امری طبیعی در خانواده بود، بچه‌ها در کنار بزرگ‌ترها می‌نشستند و پدر بزرگ و مادربزرگ و یا پدر و مادر، برای فرزندان خود، ...