NewsImage64468860

کارشناسان ایستگاه های تپش راهنمای شهروندان در تفکیک پسماند هستند

پایگاه خبری چهاردانگه: به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در بازدید معاون اجرایی سازمان از ایستگاه های تپش در جهت پاسخگویی به شهروندان فهیم ساروی و مشارکت ...