۲-بازیکن-چالوسی-به-اردوی-تیم-ملی-فلوربال-کشور-دعوت.jpg

۲ بازیکن چالوسی به اردوی تیم ملی فلوربال کشور دعوت شدند 

رئیس اداره ورزش و جوانان چالوس روز سهشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت که این ۲ بازیکن به نام های مهدی گلپور و رامین ابراهیمی خراط به نمایندگی ...