فجایع-زیست-محیطی-از-آنچه-در-آینه-می‌بینید-به-شما-نزدیک‌تر.jpg

فجایع زیست محیطی از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌تر است

ایسنا/مازندران عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور مازندران مدعی شد: در سال‌های اخیر صنایع غذایی مازندران دچار آسیب‌های جدی شده است و با آوردن پروژه‌های دهن پرکن پتروشیمی و پالایشگاه‌ها ...