۵۷۶۵۹۹۲۴.jpg

شناسایی ۱۳۰ هزار ویلای غیرمجاز

رییس جامعه هتلداران استان مازنداران از شناسایی ۱۳۰ هزار ویلا و خانه شخصی که بدون مجوز و غیرمجاز به مسافران اجاره داده می‌شوند، خبر داد.جمشید سلطان مرادی، ویلاهای شخصی را ...