۱۰۶۰۴۹۶۰_۲۷۴

تلف شدن یک راس شوکا در منطقه چهاردانگه

علیرضا ابراهیمی رئیس اداره پارک ملی کیاسر  با بیان اینکه یک راس شوکا به دلیل پرت شدن از صخره در منطقه آزاد چهاردانگه (بابوکلا) حدفاصل نکا و کیاسر تلف شد، گفت: یک ...