پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

طرح هادی

ویلا پروری؛سیاست دولت برای رونق روستاها / کسی به فکر کشاورزی نیست؟!

سالهاست که کارشناسان و مسئولان کشور همصدا در مورد خطرات ناشی از خالی شدن روستاها و مهاجرت بی رویه به شهر صحبت میکنند. همه دولت هایی هم که بر سر کار آمده اند در مورد ضرورت پرداختن به این مسئله مهم…