پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

شکار و صید

ممنوعیت شکار در مناطق حفاظت شده و اراضی جنگلی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروس ربیعی با اشاره به ممنوعیت شکار طی سال جاری در تمامی مناطق حفاظت شده و جنگل‌های شمال فزود: با این رویکرد برای سال‌جاری هیچ‌گونه مجوز صید و شکار در اراضی حفاظتی…

تعیین جنگلهای هیرکانی شمال به عنوان مناطق ممنوعه شکار

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه محیط زیست مازندران آمده است: نظر به اهمیت و ارزشهای اکولوژیک جنگل‌های هیرکانی شمال و کارکردها و خدمات زیست محیطی جنگل در سلامت محیط زیست و بهبود کیفیت…