پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

شوراي شهر كياسر

خليل جهان آراي رييس شوراي اسلامي شهر كياسر شد

با اتمام سال اول دوره چهارم شوراي اسلامي شهر كياسر، جلسه اي به منظور انتخاب رييس جديد شوراي اسلامي شهر كياسر برگزار گرديد. در اين جلسه خليل جهان آراي به عنوان رييس جديد شوراي اسلامي شهر كياسر انتخاب شد.