پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

شعر

شعری در وصف دکتر عالیه زمانی کیاسری از سید عبدالله حسینی کیاسری

شعری در وصف دکتر عالیه زمانی کیاسری از کاندیداهای چهاردانگه ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سید عبدالله حسینی کیاسری سروده است. قلم برخیز و با نظمی، تو شوری جاودانی کن خدا را در…

ترجیع بند: معضل خانمانسوز انتقال زباله ساری به منطقه چهاردانگه

معضل خانمانسوز انتقال زباله از ساری به بخش چهاردانگه اکنون بیش از 13 سال است که بر چهره ی طبیعت و مردم این بخش سایه افکنده و مشکلات فراوانی را برای این دیار به وجود آورده است. سید عبدالله حسینی کیاسری…

شعر محلی : مِشتِلِق بِهار سروده ام کلثوم عالیشاه

شعر محلی « مشتلق بهار » سروده خانم ام کلثوم عالیشاه از شاعران بخش چهاردانگه. این شعر به زبان مازندرانی و در سال 1390 سروده شده است. برای راحتی  خوانایی شعر شکل فونیتیک آن هم در مقابل هر کدام از مصرع…

شعر: منظومه مظلومیت مردم چهاردانگه در انبوه زباله!

پس از 13 سال انباشت ظالمانه زباله شهر ساری به بخش چهاردانگه و تهدیدات و مشکلات و معضلاتی که این موضوع به مردم مظلوه چهاردانگه تحمیل کرده است. در آغاز چهاردهمین سال  شاید وقت آن باشد که این ظلم پایان…