ساعت-ساری-۳

ساری درشعر شعرای کهن

اختصاصی پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: شهر تاریخی ساری از قدیمی ترین روزهای پیدایش خود به عنوان مرکز ایالت شناخته شده است. انتخاب جایگاه آن از طرفی به سبب موقعیت جغرافیایی ...