پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

سه شنبه های بدون خودرو

توازن بین سنت و صنعت راهی برای اجرای طرح سه‌شنبه‌های سبز در مازندران

شاهین دهستانی در گفت و گو با ایسنا با بیان این که برقراری توازن بین سنت و صنعت می‌تواند راهی برای اجرای طرح سه‌شنبه‌های سبز در مازندران باشد، اظهار کرد: عوامل ناقص ماندن طرح سه‌شنبه‌های بدون…