پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

زعفران،پیاز زعفران،روستای کنیم

کشت زعفران در چهاردانگه / از امید زعفران کاران تا بی مهری مسئولان!

با وجود اینکه کمتر از سه سال از کشت این محصول با ارزش در بخش چهاردانگه نمی گذرد ولی شاید همین میزان برای اثبات کیفیت بالای تولید این گیاه و اقلیم مستعد و مناسب بخش چهاردانگه کافی باشد. البته ارزش…