1603579947_13990706001173_Test_PhotoN.jpg

احتمال ریزش در محورهای شمال بالا است

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: علیرضا قدمی امروز درباره وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: در حال حاضر آمد و ...
13990729000456_Test_PhotoN.jpg

ترافیک نیمه‌سنگین مقطعی در محورهای شمال

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: علیرضا  قدمی رئیس پلیس راه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمال همچنان تداوم دارد، اضافه کرد: ...
1603276057_13990712001095_Test_PhotoN.jpg

آغاز محدودیت‌های ترافیکی از 30 مهر تا 5 آبان در جاده‌های شمال

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: علیرضا قدمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: در حال حاضر تردد خودروها در تمامی محورهای مازندران به‌صورت عادی و ...
13980614000498_Test_PhotoN.jpg

کندوان امشب و فردا شب مسدود است

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: علیرضا قدمی امروز درباره وضعیت محورهای مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: در حال حاضر تردد خودروها در تمامی محورهای ...
13980506000530_Test_PhotoN.jpeg

لغو انسداد شبانه کندوان

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: علیرضا قدمی امروز درباره وضعیت محورهای مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: براساس برنامه قرار بود محور کندوان از امشب ...
1602972122_13990712001095_Test_PhotoN.jpg

ترافیک در مسیرهای خروجی شمال/ محورهای شمال یک‌طرفه نمی‌شوند

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: علیرضا قدمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمال همچنان تداوم دارد، اضافه کرد: تردد تمامی کامیون و ...
1602968488_13990612000916_Test_PhotoN.png

پیش‌بینی ترافیک سنگین در مسیرهای خروجی شمال

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: علیرضا قدمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرستان ساری، با اشاره به درباره اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمال، بیان کرد: تردد تمامی کامیون و ...
13990530000748_Test_PhotoN.jpeg

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمال

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: علیرضا قدمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: درحال حاضر تردد خودروها در تمامی محورهای شمال به‌صورت پرحجم است. وی افزود: ...