Screenshot_۲۰۲۰-۱۱-۲۳-۲۳-۰۷-۱۹-1
دکتر عالیه زمانی

روحیه بسیجی، ابر واکسن امراض جامعه ایرانی

امروز بهترین نسخه برای برون رفت از مسائل جامعه نیز بسط همین روحیه و بازگشتن به خویشتن انقلاب و روحیه بسیجی می‌باشد.
ساری، مجتمع میلاد نور
09114755194