پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

دکترگوهردهی

ارتباط حقوق شهروندی با مدیریت شهری

قسمت اول در فضای زندگی امروزی شهری رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد. از همین روی، قاعده‌مند ساختن روابط افراد در جامعه‌ی شهری برای جلوگیری از بی‌ثباتی در جامعه  ضرورتی…