پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

خط لوله انتقال گاز دامغان به نكا

صدای مهیبی که موجب رعب و وحشت اهالی منطقه دوسرشمار شد!

اسماعيل اميني، بخشدار چهاردانگه: منشاء و علت این صداهای مهیب حاصل انفجار معدن فلورین سفيدكوه اراء و همچنین انفجار برای حفاری مربوط به اجرای خطوط لوله گاز و لوله گذاری خط لوله ی دامغان به نکا است که…