hammam4

حکایت‌های کیاسر – این داستان: حمام گبری – قسمت چهارم

حکایت های کیاسر این داستان: حمام گبری - قسمت چهارم- روایتگر حمید آهنگری کیاسری و برگرفته از دست نوشته های ...
hammam3

حکایت‌های کیاسر – این داستان: حمام گبری – قسمت سوم

حکایت های کیاسر این داستان: حمام گبری - قسمت سوم- روایتگر حمید آهنگری کیاسری و برگرفته از دست نوشته های ...
hammam2
روایتگر حمید آهنگری کیاسری؛

حکایت‌های کیاسر – این داستان: حمام گبری – قسمت دوم

حکایت های کیاسر این داستان: حمام گبری - قسمت دوم- روایتگر حمید آهنگری کیاسری و برگرفته از دست نوشته های ...
hammam

فیلم | حکایت های کیاسر – این داستان: حمام گبری – قسمت اول

حکایت های کیاسر – این داستان: حمام گبری - قسمت اول - روایتگر حمید آهنگری کیاسری و برگرفته از دست ...
hekayat-kiasar-motor-bargh

فیلم | حکایت های کیاسر – این داستان: موتور برق دیزلی

حکایت‌های کیاسر - این قسمت موتور برق دیزلی کیاسر - روایتگر حمید آهنگری کیاسری و برگرفته از دست نوشته های ...
hekayat-4
کاری از حمید آهنگری کیاسری؛

فیلم | حکایت های کیاسر – این داستان: عروسی ( قمست سوم)

مجموعه داستان های حکایت های کیاسر که به همت آقای حمید آهنگری کیاسری و بر اساس دست نوشته های مرحوم محمد آهنگری کیاسری تهیه و تولید شده به مرور و در چندین بخش در پایگاه خبری چهاردانگه منتشر خواهد شد.
hekayat-2
کاری از حمید آهنگری کیاسری؛

فیلم | حکایت های کیاسر – این داستان: عروسی ( قمست دوم)

مجموعه داستان های حکایت های کیاسر که به همت آقای حمید آهنگری کیاسری و بر اساس دست نوشته های مرحوم محمد آهنگری کیاسری تهیه و تولید شده به مرور و در چندین بخش در پایگاه خبری چهاردانگه منتشر خواهد شد.
hekayat-kiasar-aresari
کاری از حمید آهنگری کیاسری؛

فیلم | حکایت های کیاسر – این داستان: « اره سری »

مجموعه داستان های حکایت های کیاسر که به همت آقای حمید آهنگری کیاسری و بر اساس دست نوشته های مرحوم محمد آهنگری کیاسری تهیه و تولید شده به مرور و در چندین بخش در پایگاه خبری چهاردانگه منتشر خواهد شد. در این بخش حکایت های کیاسر با آیین « اره سری » آشنا خواهید شد.
ساری، مجتمع میلاد نور
09114755194