پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

جبهه فرهنگی

یک جبهه علیه کرونا/ حماسه بهشهری‌ها برای مقابله با خباثت‌های یک ویروس

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:خبرگزاری فارس مازندران؛ مریم نظری: مهمان ناخوانده بود و ورودش ویرانگر، در همان ابتدای ورودش با ابهت وارد شد، تا بخواهیم به خودمان بیاییم جان عده‌ای از هموطنان‌مان را گرفت.
روزهای اول بحث بر این بود که منشأ این