پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

باشگاه نجوم ساري

گفتگوي اختصاصي چهاردانگه نيوز با مسئول باشگاه نجوم ساری

عضو هیئت مؤسس باشگاه نجوم ساری، علت انتخاب شهر کیاسر را برای انجام این گشت رصدی زیبایی طبیعتش اعلام نمودند و گفت: کیاسر جاییست که ما می توانیم هم با تلسکوپمان آسمان شهر را ببینیم و هم در روز از این همه زیبایی یک جا بهره ببریم.