پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

امامزاده عباس روستای سرخ ولیک

فیلم: بخش کوتاهی از تعزیه حضرت ابوالفضل (ع) در روستای سرخ ولیک

در این مطلب می توانید فیلم بخش هایی از تعزیه حضرت اوابفضل (ع) در روستای سرخ ولیک انجام شده را مشاهده بفرمائید. این تعزیه در هفتمین روز محرم، ۲۸ مهرماه ۹۴ در تکیه روستای سرخ ولیک برگزار شد. شبیه خوانی…