ساعت-ساری-۳

ساری درشعر شعرای کهن

اختصاصی پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: شهر تاریخی ساری از قدیمی ترین روزهای پیدایش خود به عنوان مرکز ایالت شناخته شده است. انتخاب جایگاه آن از طرفی به سبب موقعیت جغرافیایی ...
fe9736d2d0d1 (1)

ساری در شعر شعرای کهن

پایگاه خبری چهاردانگه: مقاله ساری در شعر شعرای کهن  ابتدا در 3 آذر 1390 در سایت مازند نومه منتشر کردم. این مقاله مورد توجه خیلی از اهالی فرهنگ و تاریخ ...