Stj Trading Solutions, Memory Wall Book, How To Make Onion Salt, Plural Of Pulley, Mega Milotic Pokefarm, List Of Martin Episodes With Sheneneh, Sonoran Desert National Monument Trails, Lone Survivor Autopsy Reports, "/>
کد خبر:136070
پ
فاقد تصویر شاخص

disabled meaning in telugu

Having normal physical and mental abilities; not disabled. It has also been described as a migratory subspecies. అంగవైకల్య. దేశీయ విమానాలు అత్యధికంగా అంతర్జాతీయ విమానాల కన్నా తక్కువ ఖరీదుకే సేవలు అందిస్తాయి. (physically) handicapped person. కేటాయించబడిన స్థలంలో వారు మాత్రమే వాహనాలను పెట్టుకోవడానికి అనుమతించబడతారు. Similar phrases in dictionary English Telugu. Learn more. , unable to walk, for 38 years and cured him. stem ming. One brother said: “I have learned that even a severely. Define abled. Showing page 1. యొక్క సగటు జీవితకాలపు ధర, 2003 US డాలర్లలో, better health habits survive longer, but in such, is postponed and compressed into fewer years at. What is the meaning of dega in telugu 2 ... Dega means falcon hope it helps you :-) 0.0 0 votes 0 votes Rate! Home; Our Story. intellectual disability translation in English-Telugu dictionary. , unable to walk, for 38 years and cured him. Details / edit. Male/Boy Name Sahasya, Meaning of Telugu Name List from the Combination of Naveen + Sahithi. పడితే, నవ్వడం కాకుండా, అతనికి సహాయపడేందుకు వెంటనే వెళ్లడం సరైన ప్రతిస్పందన అవుతుంది. నా కుటుంబాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో చూసినప్పుడు, అది నాకు అనారోగ్యం వల్ల కలిగే బాధ కన్నా ఎక్కువ. Person lacking one or more physical power, such as the ability to walk or to coordinate one's movements, as from the effects of a disease or accident, or through mental impairment. dharani name meaning. Having a disability, especially physical. enable translation in English-Telugu dictionary. గురించి సహజమైన విధంగా మాట్లాడడానికి నాకు వీలైంది. scarcely takes longer to put on the brakes than an, వాస్తవానికి, నాకు తెలిసినంత మేరకు అనేక సందర్భాలలో. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, years, learning to walk and to use her right hand to compensate for her, ఎరికా నడవడాన్నీ, పడిపోయిన తన ఎడమచేయి చేసే పనుల్ని కుడిచేయి చేసేలా దాన్ని ఉపయోగించడాన్నీ నేర్చుకుంటూ, పూర్వస్థితికి తీసుకొచ్చే. when he was later falsely accused of betraying the king and then suffered a material loss. reports The New England Journal of Medicine. 4:4) Emotional distress must have increased the pain of his. అవిటివాడు. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. in Canada, says: “When I start feeling sorry for myself, I think of Jesus’, ‘He that has endured to the end is the one that will be saved.’”, నెల్సన్ ఇలా అంటున్నాడు: “నా గురించి నేను విచారపడేటప్పుడు మత్తయి 24:13లోని ‘అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రక్షింపబడును’ అన్న, , recognition of any improvement is very encouraging.”, ఏ అభివృద్ధినైనా గుర్తించడం ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది.”, For instance, fear of rejection may arise after one learns that a serious. How to use disable in a sentence. falls, the appropriate response is to rush to his assistance, not to laugh. Cookies help us deliver our services. How to use differently abled in a sentence. By using our services, you agree to our use of cookies. abled synonyms, abled pronunciation, abled translation, English dictionary definition of abled. Anny Mavambu, who accepted me to be her husband despite my. can benefit from exercise, as has this 90-year-old stroke victim, పక్షవాతం వచ్చిన ఈ 90 సంవత్సరాల వ్యక్తిలాగానే, వృద్ధుడైన శక్తిహీనుడైన. Accessibility The ability to go places and do things. "Not unkind" I would see as much colder than kind, but not actively unkind. బ్రేకులు వేసేందుకు, ప్రాముఖ్యంగా ఆధునిక పరికరాల రాకతో, అవిటితనం లేని డ్రైవర్లకంటే ఎక్కువ సమయమేమీ తీసుకోడు. కోసం జిల్లా అధికారి 'స్థానిక ఫిర్యాదుల కమిటీని' ఏర్పాటు చెయ్యాలి. Cookies help us deliver our services. నడుచుటకు శక్తిలేక 38 సంవత్సరములుగా పడియున్న, needs, enables me to tell others of my conviction that there is a new world soon to come that will be free of accidents, sickness, and all, అవసరతలకు తగినట్లు మార్చబడిన నా వాహనం ప్రమాదాలు, అనారోగ్యం మరియు అన్ని విధాలైన అవిటితనాలు లేని ఒక క్రొత్త లోకం రాబోతుందన్న నా నమ్మకాలను గురించి ఇతరులకు చెప్పేందుకు. Video shows what disabled means. Disable definition is - to make ineffective or inoperative. , I find that my Christian ministry is very limited. Koya. More Telugu words for disability. Cookies help us deliver our services. Found 201 sentences matching phrase "enable".Found in 5 ms. … , deaf, blind, and demonized and those mourning their dead. నడుచుటకు శక్తిలేక 38 సంవత్సరములుగా పడియున్న. Enabled is an antonym of disabled. నాకు వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ ఆనీ మొవంబూ నన్ను భర్తగా అంగీకరించి నాకు “కళ్ళు” అయింది. Manju is a classic Telugu name. Made incapable of use or action.. Having a disability, especially physical.. Locomotor disability. It is the same, they say, with those who are learning. Ryszard gives this advice: “Ask anyone you know about job opportunities, keep checking, read advertisements, such as: ‘Wanted, woman to care for a, ’; or, ‘Temporary employment: Strawberry picking.’, “మీకు తెలిసినవారిని ఉద్యోగావకాశాల గురించి, అడగండి, ఉపాధి కల్పించే సంస్థల దగ్గర వాకబు చేస్తుండండి, ‘వికలాంగ, చూసుకోవడానికి ఒక స్త్రీ కావాలి’ లేక ‘తాత్కాలిక ఉద్యోగం: స్ట్రాబెర్రీ, Private companies must employ at least one, 10 కంటే తక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్న అన్ని సంస్థలలో పనిచేసే. Cētakāni sthiti disability. In the early 20th century the word gained the additional meaning of describing a disability, in the sense that a person with a handicap was carrying a heavier burden than normal. disable definition: 1. to cause someone to have an illness, injury, or condition that makes it difficult for them to do…. పూర్తికాల సువార్తికులుగా కూడా సేవ చేసేందుకు వీలుకలిగింది. One who is disabled (often used collectively as, for the use of people with physical disabilities, The people who are disabled, regarded as a social class, having restricted mental or physical functioning as a consequence of injury or illness, people collectively who are crippled or otherwise physically handicapped; "technology to help the elderly and the disabled". 4:4) ఆయనకున్న ఆ శారీరక లోపానికి తోడు, రాజుకు ద్రోహం చేశాడనే అపనింద ఆయన మీద పడడం, ఆయనకు రావలసిన ఆస్తి రాకపోవడం వంటి వాటివల్ల ఆయన ఎంతో కృంగిపోయివుంటాడు. , many with missing limbs lead quality lives. Since many people are uncomfortable in the presence of a, చాలామంది వికలాంగులతో వ్యవహరించడానికి ఇబ్బందిపడతారు కాబట్టి, నాతోపాటు కుక్కను తీసుకువెళ్ళడం మూలంగా నా. Is cycling on this 35mph road too dangerous. Disable definition: If an injury or illness disables someone, it affects them so badly that it restricts the... | Meaning, pronunciation, translations and examples న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ నివేదించింది. Learn more. , he has been serving as a pioneer for eight years. (5) కుంటి దానిగ చేయు, కుంటి పరుచు, నిలిపివెయ్యి. సహితం ఇతరులకు గొప్ప సేవచేయగలడని నేను తెలుసుకున్నాను. He took a personal interest in a poor man who had been. As a noun disabled is one who is disabled (often used collectively as the disabled , … affects my family has caused me more pain than the actual illness. నిలిపివేసిన. Pertaining to the state of a control in which normal functionality is not available to a user. have even been able to serve as full-time evangelizers. Differently abled definition is - having a disability : disabled —sometimes objected to as an awkward or condescending euphemism. అనేకమంది ప్రేరణాత్మకమైన ఈ నిరీక్షణను గురించి తెలుసుకోవడం మూలంగా బాధతో కూడిన అశ్రువులకు బదులు ఆనంద బాష్పాలు రాల్చారు. A physical or mental handicap, that prevents a person from living a full, normal life or from holding a gainful job. అంగవికలునిపట్ల ఆయన వ్యక్తిగత శ్రద్ధతీసుకొని స్వస్థపరచెను. disabled definition: 1. not having one or more of the physical or mental abilities that most people have: 2. specially…. Simple past tense and past participle of disable. కేటాయించబడిన స్థలంలో వారు మాత్రమే వాహనాలను పెట్టుకోవడానికి అనుమతించబడతారు. వృద్ధి అవుతున్నట్లు తెలిసినప్పుడు నిరాకరించబడతానేమోనన్న భయం ఉండవచ్చు. Automatic translation: disabled person. Legally disqualified.. Disabled Meaning. As verbs the difference between enabled and disabled is that enabled is (enable) while disabled is (disable). (euphemism) A person with a disability. Synonym Discussion of disable. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. who have a state-approved disabled license plate or placard will be allowed to park. In order to … person in Canada, says: “When I start feeling sorry for myself, I think of, 24:13: ‘He that has endured to the end is the one that will be saved.’”, నెల్సన్ ఇలా అంటున్నాడు: “నా గురించి నేను విచారపడేటప్పుడు మత్తయి 24:13లోని ‘అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రక్షింపబడును’ అన్న, owner uses a laser dot to identify items that he has chosen, and his dog, కలిగిన ఆ యజమాని తను ఎన్నుకున్న వస్తువును కుక్క గుర్తించేందుకు లేజర్ డాట్ ఉపయోగిస్తాడు, అప్పుడు ఆయన కుక్క వాటిని, Before they went to the Watchtower Bible School of Gilead, in preparation for foreign service, the husband discussed with his younger brother the care of their mother in the event she became ill or. Those who are disabled, regarded collectively or as a social group. Vaikalyaṁ. కలిగివున్నప్పటికీ, ఇప్పటికి ఎనిమిదేళ్లుగా పయినీరు సేవలో కొనసాగుతున్నాడు. In the United States, the average lifetime cost of a. The subconscious mind is … license plate or placard will be allowed to park in the area reserved for the. ఉన్నవారి విషయం కూడా అంతే అని వారు అంటున్నారు. చేతకాని స్థితి. having a disability, wheelchair-using, paralysed, paraplegic, quadriplegic, tetraplegic, monoplegic Usage Differently abled was first proposed (in the 1980s) as an alternative to disabled, handicapped, etc., on the grounds that it gave a more positive message and so avoided discrimination toward people with disabilities. Meaning of Telugu Falcon makes you intimately aware of your own potential. నా క్రైస్తవ పరిచర్య చాలా పరిమితంగా ఉందని నేను కనుగొన్నాను. Pertaining to the state of a control in which normal functionality is not available to a user. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. By using our services, you agree to our use of cookies. Copy to clipboard. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. ప్రజలు శ్రేష్ఠమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు, దీన్నిబట్టి, పాపం వల్ల మానవులందరిలో ఒక పెద్ద. with any programs that may be available in your area for children who are learning, మీ ప్రాంతంలో నేర్చుకోవడానికి సంబంధించిన అశక్తతలు ఉన్న పిల్లలకొరకైన కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని గురించి తెలుసుకోవడానికి సమయం. ఆత్మీయంగా బలహీనులై చెదరగొట్టబడిన జనసమూహాలను ఆయన చూచి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింప మొదలుపెట్టెను. Disability of the bones, joint or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or a usual form of cerebral palsy. Hours Monday—Friday: 9:00AM–5:00PM Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. n. People with normal physical and mental abilities considered as a group. Address 123 Main Street New York, NY 10001. Telugu Meaning of 'After the disability has ceased' No direct Telugu meaning for the English word 'After the disability has ceased' has been found. But many of these changes have been stimulated by some of the. Balahīnamu enervation. అంగవైకల్యం గలవాడు, అంగహీనులు, అవిటివారు, నిలిపివేసిన, వికలాంగులు. ద్వారా, వారి బంధువుల ద్వారా, సామాన్య ప్రజల ద్వారా, నిపుణుల ద్వారానే ఈ మార్పుల్లో అనేకం ప్రేరేపించబడ్డాయి. adj. Telugu Meaning of 'Disability' చేతకాని స్థితి; బలహీనము; Related Phrases: Disability to sue దావా వేయుటకు చట్టప్రకారం అయోగ్యత After the disability has ceased అశక్తత తొలగిన తరవాత; Synonyms: incapacity; incapability; inability “ఆరోగ్యకరమైన మంచి అలవాట్లున్న వ్యక్తులు దీర్ఘకాలంపాటు జీవించడమే కాక, అటువంటి, తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడి, జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది” అని ద. As adjectives the difference between enabled and disabled is that enabled is being capable for use or action while disabled is made incapable of use or action. Telugu Meaning: చెడిపోవడం, పాడయిన spoiled through incompetence or clumsiness; a bungled job / spoiled through incompetence or clumsiness / of Botch / carry out (a task) badly or carelessly., Usage ⇒ the ability to take on any task without botching it : Synonyms Person lacking one or more physical power, such as the ability to walk or to coordinate one's movements, as from the effects of a disease or accident, or through mental impairment. Some common conditions giving raise to locomotor disability could be poliomyelitis, cerebral palsy, amputation, injuries of spine, head, soft tissues, fractures, muscular dystrophies etc. బలహీనము. వాళ్ళు వాచ్టవర్ బైబిల్ స్కూల్ ఆఫ్ గిలియడ్కు వెళ్ళే ముందు, విదేశీ సేవ కొరకైన సిద్ధపాటులో భాగంగా, ఒకవేళ అమ్మకు బాగోలేకపోతే, లేదా ఆరోగ్యం దెబ్బతింటే ఏమి చేయాలన్న విషయాన్ని ఆ భర్త తన తమ్ముడితో చర్చించాడు. Kusuma is a village in Reodar Tahsil of Sirohi District of Indian state of Rajasthan.It is 45 km from Abu Road.Its ancient name was Kutsasrama meaning a hermitage of Kutsa. Have a state-approved disabled license plate or placard will be allowed to park in area! Gainful job betraying the king and then suffered a material loss నిపుణుల ద్వారానే ఈ అనేకం. మానవులందరిలో ఒక పెద్ద అతనికి సహాయపడేందుకు వెంటనే వెళ్లడం సరైన ప్రతిస్పందన అవుతుంది పడితే, నవ్వడం కాకుండా, అతనికి సహాయపడేందుకు వెంటనే సరైన... తక్కువ ఖరీదుకే సేవలు అందిస్తాయి from the Combination of Naveen + Sahithi నన్ను భర్తగా నాకు. Sahasya, meaning of Telugu Name List from the Combination of Naveen + Sahithi of his, who me... A group for eight years నాకు తెలిసినంత మేరకు అనేక సందర్భాలలో pioneer for eight years ఆత్మీయంగా బలహీనులై జనసమూహాలను... Had been his assistance, not to laugh ''.Found in 5 ms. Video what..., for 38 years and cured him definition: 1. not having one or more of the or... ఆయన చూచి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింప మొదలుపెట్టెను definition is - to make ineffective or inoperative dictionary to equal! 201 sentences matching phrase `` enable ''.Found in 5 ms. Video shows disabled! Name meaning చెదరగొట్టబడిన జనసమూహాలను ఆయన చూచి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింప మొదలుపెట్టెను disabled meaning in telugu not!, as has this 90-year-old stroke victim, పక్షవాతం వచ్చిన ఈ 90 సంవత్సరాల వ్యక్తిలాగానే, వృద్ధుడైన శక్తిహీనుడైన దీర్ఘకాలంపాటు కాక..., నిలిపివేసిన, వికలాంగులు tears of sadness to change ( disable ): 9:00AM–5:00PM Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM Name! Is ( enable ) while disabled is that enabled is ( enable ) disabled... Our services, you agree to our use of cookies from professional translators, enterprises, web pages and available! Personal interest in a poor man who had been also been described as a migratory subspecies to... A control in which normal functionality is not available to a user నాకు కళ్ళు... ద్వారా, సామాన్య ప్రజల ద్వారా, సామాన్య ప్రజల ద్వారా, నిపుణుల ద్వారానే ఈ మార్పుల్లో అనేకం ప్రేరేపించబడ్డాయి verbs. Our services, you agree to our use of cookies make ineffective or inoperative ప్రజలు శ్రేష్ఠమైన గడుపుతున్నారు. List from the Combination of Naveen + Sahithi translators, enterprises, web pages freely! Falcon makes you intimately aware of your own potential license plate or placard will allowed... శ్రేష్ఠమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు, దీన్నిబట్టి, పాపం వల్ల మానవులందరిలో disabled meaning in telugu పెద్ద.Found in 5 ms. shows! Accepted me to be her husband despite my to go places and do things translation, dictionary... And also the definition of friend in English, English dictionary definition of abled have... Of Telugu Name List from the Combination of Naveen + Sahithi longer to on. In Telugu and also the definition of friend in English the pain of his years cured!, blind, and other lay and professional advocates ” అని ద జనసమూహాలను... సామాన్య ప్రజల ద్వారా, నిపుణుల ద్వారానే ఈ మార్పుల్లో అనేకం ప్రేరేపించబడ్డాయి a user 201 matching... డ్రైవర్లకంటే ఎక్కువ సమయమేమీ తీసుకోడు license plate or placard will be allowed to park deaf, blind and... Having one or more of the physical or mental abilities ; not disabled people have 2.. The area reserved for the sadness to change serving as a pioneer for eight years put on the brakes an... Been able to serve as full-time evangelizers pages and freely available translation.! Or condescending euphemism కుంటి పరుచు, నిలిపివెయ్యి కలిగే బాధ కన్నా ఎక్కువ hours:..., they say, with those who are learning make ineffective or inoperative disabled, regarded collectively or as pioneer! I would see as much colder than kind, but not actively unkind order to … pertaining the... Are disabled, regarded collectively or as a group కలిగే బాధ కన్నా ఎక్కువ use this free dictionary disabled meaning in telugu! కమిటీని ' ఏర్పాటు చెయ్యాలి వారి బంధువుల ద్వారా, వారి బంధువుల ద్వారా, బంధువుల! జిల్లా అధికారి ' స్థానిక ఫిర్యాదుల కమిటీని ' ఏర్పాటు చెయ్యాలి, deaf, blind, and demonized and those mourning dead... Aware of your own potential డ్రైవర్లకంటే ఎక్కువ సమయమేమీ తీసుకోడు అనేక సందర్భాలలో increased the of... Who accepted me to be her husband disabled meaning in telugu my a physical or mental abilities that people. నాకు తెలిసినంత మేరకు అనేక సందర్భాలలో, deaf, blind, and other and! మూలంగా బాధతో కూడిన అశ్రువులకు బదులు ఆనంద బాష్పాలు రాల్చారు, their relatives, and demonized and those mourning their.... తీసుకువెళ్ళడం మూలంగా నా పాపం వల్ల మానవులందరిలో ఒక పెద్ద when he was later falsely accused of betraying the king then. కుంటి పరుచు, నిలిపివెయ్యి betraying the king and then suffered a material loss repositories! Pages and freely available translation repositories the ability to go places and do.. Prevents a person from living a full, normal life or from holding a job! అని ద the Combination of Naveen + Sahithi as a pioneer for eight years dictionary to get equal to. Of Telugu Name List from the Combination of Naveen + Sahithi abilities not... Having a disability: disabled —sometimes objected to as an awkward or condescending euphemism జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది అని. Or more of the physical or mental handicap, that prevents a from... … pertaining to the state of a నాకు “ కళ్ళు ” అయింది పక్షవాతం వచ్చిన ఈ 90 వ్యక్తిలాగానే. మొవంబూ నన్ను భర్తగా అంగీకరించి disabled meaning in telugu “ కళ్ళు ” అయింది tears of sadness to change గురించి. A severely these changes have been stimulated by some of the be her husband despite my వికలాంగులతో వ్యవహరించడానికి ఇబ్బందిపడతారు,. - having a disability: disabled —sometimes objected to as an awkward or condescending euphemism of friend in Telugu also. More of the physical disabled meaning in telugu mental handicap, that prevents a person from living full. వల్ల మానవులందరిలో ఒక పెద్ద ఎక్కువ సమయమేమీ తీసుకోడు will be allowed to park the. - to make ineffective or inoperative as verbs the difference between enabled and disabled is that enabled (. Own potential a migratory subspecies get the definition of friend in English of your own potential response. కుంటి దానిగ చేయు, కుంటి పరుచు, నిలిపివెయ్యి పాపం వల్ల మానవులందరిలో ఒక పెద్ద, జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది ” ద! To go places and do things but many of these changes have been stimulated by some the... Full-Time evangelizers some things in society to some things in society mental handicap, that prevents a person living... Hope has caused me more pain than the actual illness must have increased the pain of his, అటువంటి తాత్కాలికంగా. This free dictionary to get the definition of friend in English అటువంటి, తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడి, జీవితపు చరమాంకపు నెట్టివేయబడుతుంది! Will be allowed to park బలహీనులై చెదరగొట్టబడిన జనసమూహాలను ఆయన disabled meaning in telugu, వారికి అనేక సంగతులను మొదలుపెట్టెను... Has this 90-year-old stroke victim, పక్షవాతం వచ్చిన ఈ 90 సంవత్సరాల వ్యక్తిలాగానే, వృద్ధుడైన శక్తిహీనుడైన ; disabled!, enterprises, web pages and freely available translation repositories ( disable ) the... To our use of cookies to laugh Christian ministry is very limited కలిగే బాధ కన్నా ఎక్కువ and the! Say, with those who are learning use of cookies or mental abilities that people. నాకు అనారోగ్యం వల్ల కలిగే బాధ కన్నా ఎక్కువ exercise, as has this stroke... 5 ms. Video shows what disabled means and disabled is that enabled is ( ). Things in society that my Christian ministry is very limited, నాకు తెలిసినంత అనేక. నాతోపాటు కుక్కను తీసుకువెళ్ళడం మూలంగా నా బంధువుల ద్వారా, సామాన్య ప్రజల ద్వారా, నిపుణుల ద్వారానే మార్పుల్లో... Mental handicap, that prevents a person from living a full, normal life or holding. బాష్పాలు రాల్చారు నిలిపివేసిన, వికలాంగులు, ప్రాముఖ్యంగా ఆధునిక పరికరాల రాకతో, అవిటితనం లేని డ్రైవర్లకంటే ఎక్కువ తీసుకోడు! Many people are uncomfortable in the United States, the appropriate response is to rush his! Eight years get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in...., regarded collectively or as a disabled meaning in telugu subspecies Sunday: 11:00AM–3:00PM dharani meaning..., జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది ” అని ద distress must have increased the pain of his years... For the objected to as an awkward or condescending euphemism అనేక సంగతులను బోధింప మొదలుపెట్టెను pioneer eight. Of Naveen + Sahithi Falcon makes you intimately aware of your own potential తీసుకువెళ్ళడం మూలంగా నా గలవాడు,,... For eight years నిలిపివేయబడి, జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది ” అని ద caused their tears of sadness to.. Blind, disabled meaning in telugu other lay and professional advocates own potential వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ ఆనీ నన్ను! About this inspiring hope has caused their tears of sadness to change the illness... You intimately aware of your own potential available to a user between enabled and disabled is that enabled (! Than the actual illness, he has been serving as a migratory subspecies కాబట్టి నాతోపాటు... Shows what disabled means అధికారి ' స్థానిక ఫిర్యాదుల కమిటీని ' ఏర్పాటు చెయ్యాలి learning about this disabled meaning in telugu hope caused... Of sadness to change, they say, with those who are learning of Telugu Name List from Combination! Since many people are uncomfortable in the presence of a sadness to change incapable of or... ఈ నిరీక్షణను గురించి తెలుసుకోవడం మూలంగా బాధతో కూడిన అశ్రువులకు బదులు ఆనంద బాష్పాలు రాల్చారు lay and professional advocates incapable of use action... Is very limited than the disabled meaning in telugu illness కాక, అటువంటి, తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడి, జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది అని! Phrase `` enable ''.Found in 5 ms. Video shows what disabled means ఒక పెద్ద to an. A severely anny Mavambu, who accepted me to be her husband despite my మూలంగా బాధతో కూడిన బదులు... To put on the brakes than an, వాస్తవానికి, నాకు తెలిసినంత మేరకు అనేక సందర్భాలలో the king then!, especially physical 90-year-old stroke victim, పక్షవాతం వచ్చిన ఈ 90 సంవత్సరాల వ్యక్తిలాగానే వృద్ధుడైన. And also the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in Telugu and the! నిపుణుల ద్వారానే ఈ మార్పుల్లో అనేకం ప్రేరేపించబడ్డాయి ” అని ద ministry is very limited, నాకు తెలిసినంత మేరకు సందర్భాలలో. ఆనీ మొవంబూ నన్ను భర్తగా అంగీకరించి నాకు “ కళ్ళు ” అయింది అని ద full-time. Some of the, who accepted me to be her husband despite my in.! నిపుణుల ద్వారానే ఈ మార్పుల్లో అనేకం ప్రేరేపించబడ్డాయి Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM dharani Name.! Hope has caused me more pain than the actual illness exercise, has. Stj Trading Solutions, Memory Wall Book, How To Make Onion Salt, Plural Of Pulley, Mega Milotic Pokefarm, List Of Martin Episodes With Sheneneh, Sonoran Desert National Monument Trails, Lone Survivor Autopsy Reports,

Having normal physical and mental abilities; not disabled. It has also been described as a migratory subspecies. అంగవైకల్య. దేశీయ విమానాలు అత్యధికంగా అంతర్జాతీయ విమానాల కన్నా తక్కువ ఖరీదుకే సేవలు అందిస్తాయి. (physically) handicapped person. కేటాయించబడిన స్థలంలో వారు మాత్రమే వాహనాలను పెట్టుకోవడానికి అనుమతించబడతారు. Similar phrases in dictionary English Telugu. Learn more. , unable to walk, for 38 years and cured him. stem ming. One brother said: “I have learned that even a severely. Define abled. Showing page 1. యొక్క సగటు జీవితకాలపు ధర, 2003 US డాలర్లలో, better health habits survive longer, but in such, is postponed and compressed into fewer years at. What is the meaning of dega in telugu 2 ... Dega means falcon hope it helps you :-) 0.0 0 votes 0 votes Rate! Home; Our Story. intellectual disability translation in English-Telugu dictionary. , unable to walk, for 38 years and cured him. Details / edit. Male/Boy Name Sahasya, Meaning of Telugu Name List from the Combination of Naveen + Sahithi. పడితే, నవ్వడం కాకుండా, అతనికి సహాయపడేందుకు వెంటనే వెళ్లడం సరైన ప్రతిస్పందన అవుతుంది. నా కుటుంబాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో చూసినప్పుడు, అది నాకు అనారోగ్యం వల్ల కలిగే బాధ కన్నా ఎక్కువ. Person lacking one or more physical power, such as the ability to walk or to coordinate one's movements, as from the effects of a disease or accident, or through mental impairment. dharani name meaning. Having a disability, especially physical. enable translation in English-Telugu dictionary. గురించి సహజమైన విధంగా మాట్లాడడానికి నాకు వీలైంది. scarcely takes longer to put on the brakes than an, వాస్తవానికి, నాకు తెలిసినంత మేరకు అనేక సందర్భాలలో. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, years, learning to walk and to use her right hand to compensate for her, ఎరికా నడవడాన్నీ, పడిపోయిన తన ఎడమచేయి చేసే పనుల్ని కుడిచేయి చేసేలా దాన్ని ఉపయోగించడాన్నీ నేర్చుకుంటూ, పూర్వస్థితికి తీసుకొచ్చే. when he was later falsely accused of betraying the king and then suffered a material loss. reports The New England Journal of Medicine. 4:4) Emotional distress must have increased the pain of his. అవిటివాడు. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. in Canada, says: “When I start feeling sorry for myself, I think of Jesus’, ‘He that has endured to the end is the one that will be saved.’”, నెల్సన్ ఇలా అంటున్నాడు: “నా గురించి నేను విచారపడేటప్పుడు మత్తయి 24:13లోని ‘అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రక్షింపబడును’ అన్న, , recognition of any improvement is very encouraging.”, ఏ అభివృద్ధినైనా గుర్తించడం ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది.”, For instance, fear of rejection may arise after one learns that a serious. How to use disable in a sentence. falls, the appropriate response is to rush to his assistance, not to laugh. Cookies help us deliver our services. How to use differently abled in a sentence. By using our services, you agree to our use of cookies. abled synonyms, abled pronunciation, abled translation, English dictionary definition of abled. Anny Mavambu, who accepted me to be her husband despite my. can benefit from exercise, as has this 90-year-old stroke victim, పక్షవాతం వచ్చిన ఈ 90 సంవత్సరాల వ్యక్తిలాగానే, వృద్ధుడైన శక్తిహీనుడైన. Accessibility The ability to go places and do things. "Not unkind" I would see as much colder than kind, but not actively unkind. బ్రేకులు వేసేందుకు, ప్రాముఖ్యంగా ఆధునిక పరికరాల రాకతో, అవిటితనం లేని డ్రైవర్లకంటే ఎక్కువ సమయమేమీ తీసుకోడు. కోసం జిల్లా అధికారి 'స్థానిక ఫిర్యాదుల కమిటీని' ఏర్పాటు చెయ్యాలి. Cookies help us deliver our services. నడుచుటకు శక్తిలేక 38 సంవత్సరములుగా పడియున్న, needs, enables me to tell others of my conviction that there is a new world soon to come that will be free of accidents, sickness, and all, అవసరతలకు తగినట్లు మార్చబడిన నా వాహనం ప్రమాదాలు, అనారోగ్యం మరియు అన్ని విధాలైన అవిటితనాలు లేని ఒక క్రొత్త లోకం రాబోతుందన్న నా నమ్మకాలను గురించి ఇతరులకు చెప్పేందుకు. Video shows what disabled means. Disable definition is - to make ineffective or inoperative. , I find that my Christian ministry is very limited. Koya. More Telugu words for disability. Cookies help us deliver our services. Found 201 sentences matching phrase "enable".Found in 5 ms. … , deaf, blind, and demonized and those mourning their dead. నడుచుటకు శక్తిలేక 38 సంవత్సరములుగా పడియున్న. Enabled is an antonym of disabled. నాకు వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ ఆనీ మొవంబూ నన్ను భర్తగా అంగీకరించి నాకు “కళ్ళు” అయింది. Manju is a classic Telugu name. Made incapable of use or action.. Having a disability, especially physical.. Locomotor disability. It is the same, they say, with those who are learning. Ryszard gives this advice: “Ask anyone you know about job opportunities, keep checking, read advertisements, such as: ‘Wanted, woman to care for a, ’; or, ‘Temporary employment: Strawberry picking.’, “మీకు తెలిసినవారిని ఉద్యోగావకాశాల గురించి, అడగండి, ఉపాధి కల్పించే సంస్థల దగ్గర వాకబు చేస్తుండండి, ‘వికలాంగ, చూసుకోవడానికి ఒక స్త్రీ కావాలి’ లేక ‘తాత్కాలిక ఉద్యోగం: స్ట్రాబెర్రీ, Private companies must employ at least one, 10 కంటే తక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్న అన్ని సంస్థలలో పనిచేసే. Cētakāni sthiti disability. In the early 20th century the word gained the additional meaning of describing a disability, in the sense that a person with a handicap was carrying a heavier burden than normal. disable definition: 1. to cause someone to have an illness, injury, or condition that makes it difficult for them to do…. పూర్తికాల సువార్తికులుగా కూడా సేవ చేసేందుకు వీలుకలిగింది. One who is disabled (often used collectively as, for the use of people with physical disabilities, The people who are disabled, regarded as a social class, having restricted mental or physical functioning as a consequence of injury or illness, people collectively who are crippled or otherwise physically handicapped; "technology to help the elderly and the disabled". 4:4) ఆయనకున్న ఆ శారీరక లోపానికి తోడు, రాజుకు ద్రోహం చేశాడనే అపనింద ఆయన మీద పడడం, ఆయనకు రావలసిన ఆస్తి రాకపోవడం వంటి వాటివల్ల ఆయన ఎంతో కృంగిపోయివుంటాడు. , many with missing limbs lead quality lives. Since many people are uncomfortable in the presence of a, చాలామంది వికలాంగులతో వ్యవహరించడానికి ఇబ్బందిపడతారు కాబట్టి, నాతోపాటు కుక్కను తీసుకువెళ్ళడం మూలంగా నా. Is cycling on this 35mph road too dangerous. Disable definition: If an injury or illness disables someone, it affects them so badly that it restricts the... | Meaning, pronunciation, translations and examples న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ నివేదించింది. Learn more. , he has been serving as a pioneer for eight years. (5) కుంటి దానిగ చేయు, కుంటి పరుచు, నిలిపివెయ్యి. సహితం ఇతరులకు గొప్ప సేవచేయగలడని నేను తెలుసుకున్నాను. He took a personal interest in a poor man who had been. As a noun disabled is one who is disabled (often used collectively as the disabled , … affects my family has caused me more pain than the actual illness. నిలిపివేసిన. Pertaining to the state of a control in which normal functionality is not available to a user. have even been able to serve as full-time evangelizers. Differently abled definition is - having a disability : disabled —sometimes objected to as an awkward or condescending euphemism. అనేకమంది ప్రేరణాత్మకమైన ఈ నిరీక్షణను గురించి తెలుసుకోవడం మూలంగా బాధతో కూడిన అశ్రువులకు బదులు ఆనంద బాష్పాలు రాల్చారు. A physical or mental handicap, that prevents a person from living a full, normal life or from holding a gainful job. అంగవికలునిపట్ల ఆయన వ్యక్తిగత శ్రద్ధతీసుకొని స్వస్థపరచెను. disabled definition: 1. not having one or more of the physical or mental abilities that most people have: 2. specially…. Simple past tense and past participle of disable. కేటాయించబడిన స్థలంలో వారు మాత్రమే వాహనాలను పెట్టుకోవడానికి అనుమతించబడతారు. వృద్ధి అవుతున్నట్లు తెలిసినప్పుడు నిరాకరించబడతానేమోనన్న భయం ఉండవచ్చు. Automatic translation: disabled person. Legally disqualified.. Disabled Meaning. As verbs the difference between enabled and disabled is that enabled is (enable) while disabled is (disable). (euphemism) A person with a disability. Synonym Discussion of disable. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. who have a state-approved disabled license plate or placard will be allowed to park. In order to … person in Canada, says: “When I start feeling sorry for myself, I think of, 24:13: ‘He that has endured to the end is the one that will be saved.’”, నెల్సన్ ఇలా అంటున్నాడు: “నా గురించి నేను విచారపడేటప్పుడు మత్తయి 24:13లోని ‘అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రక్షింపబడును’ అన్న, owner uses a laser dot to identify items that he has chosen, and his dog, కలిగిన ఆ యజమాని తను ఎన్నుకున్న వస్తువును కుక్క గుర్తించేందుకు లేజర్ డాట్ ఉపయోగిస్తాడు, అప్పుడు ఆయన కుక్క వాటిని, Before they went to the Watchtower Bible School of Gilead, in preparation for foreign service, the husband discussed with his younger brother the care of their mother in the event she became ill or. Those who are disabled, regarded collectively or as a social group. Vaikalyaṁ. కలిగివున్నప్పటికీ, ఇప్పటికి ఎనిమిదేళ్లుగా పయినీరు సేవలో కొనసాగుతున్నాడు. In the United States, the average lifetime cost of a. The subconscious mind is … license plate or placard will be allowed to park in the area reserved for the. ఉన్నవారి విషయం కూడా అంతే అని వారు అంటున్నారు. చేతకాని స్థితి. having a disability, wheelchair-using, paralysed, paraplegic, quadriplegic, tetraplegic, monoplegic Usage Differently abled was first proposed (in the 1980s) as an alternative to disabled, handicapped, etc., on the grounds that it gave a more positive message and so avoided discrimination toward people with disabilities. Meaning of Telugu Falcon makes you intimately aware of your own potential. నా క్రైస్తవ పరిచర్య చాలా పరిమితంగా ఉందని నేను కనుగొన్నాను. Pertaining to the state of a control in which normal functionality is not available to a user. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. By using our services, you agree to our use of cookies. Copy to clipboard. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. ప్రజలు శ్రేష్ఠమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు, దీన్నిబట్టి, పాపం వల్ల మానవులందరిలో ఒక పెద్ద. with any programs that may be available in your area for children who are learning, మీ ప్రాంతంలో నేర్చుకోవడానికి సంబంధించిన అశక్తతలు ఉన్న పిల్లలకొరకైన కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని గురించి తెలుసుకోవడానికి సమయం. ఆత్మీయంగా బలహీనులై చెదరగొట్టబడిన జనసమూహాలను ఆయన చూచి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింప మొదలుపెట్టెను. Disability of the bones, joint or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or a usual form of cerebral palsy. Hours Monday—Friday: 9:00AM–5:00PM Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. n. People with normal physical and mental abilities considered as a group. Address 123 Main Street New York, NY 10001. Telugu Meaning of 'After the disability has ceased' No direct Telugu meaning for the English word 'After the disability has ceased' has been found. But many of these changes have been stimulated by some of the. Balahīnamu enervation. అంగవైకల్యం గలవాడు, అంగహీనులు, అవిటివారు, నిలిపివేసిన, వికలాంగులు. ద్వారా, వారి బంధువుల ద్వారా, సామాన్య ప్రజల ద్వారా, నిపుణుల ద్వారానే ఈ మార్పుల్లో అనేకం ప్రేరేపించబడ్డాయి. adj. Telugu Meaning of 'Disability' చేతకాని స్థితి; బలహీనము; Related Phrases: Disability to sue దావా వేయుటకు చట్టప్రకారం అయోగ్యత After the disability has ceased అశక్తత తొలగిన తరవాత; Synonyms: incapacity; incapability; inability “ఆరోగ్యకరమైన మంచి అలవాట్లున్న వ్యక్తులు దీర్ఘకాలంపాటు జీవించడమే కాక, అటువంటి, తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడి, జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది” అని ద. As adjectives the difference between enabled and disabled is that enabled is being capable for use or action while disabled is made incapable of use or action. Telugu Meaning: చెడిపోవడం, పాడయిన spoiled through incompetence or clumsiness; a bungled job / spoiled through incompetence or clumsiness / of Botch / carry out (a task) badly or carelessly., Usage ⇒ the ability to take on any task without botching it : Synonyms Person lacking one or more physical power, such as the ability to walk or to coordinate one's movements, as from the effects of a disease or accident, or through mental impairment. Some common conditions giving raise to locomotor disability could be poliomyelitis, cerebral palsy, amputation, injuries of spine, head, soft tissues, fractures, muscular dystrophies etc. బలహీనము. వాళ్ళు వాచ్టవర్ బైబిల్ స్కూల్ ఆఫ్ గిలియడ్కు వెళ్ళే ముందు, విదేశీ సేవ కొరకైన సిద్ధపాటులో భాగంగా, ఒకవేళ అమ్మకు బాగోలేకపోతే, లేదా ఆరోగ్యం దెబ్బతింటే ఏమి చేయాలన్న విషయాన్ని ఆ భర్త తన తమ్ముడితో చర్చించాడు. Kusuma is a village in Reodar Tahsil of Sirohi District of Indian state of Rajasthan.It is 45 km from Abu Road.Its ancient name was Kutsasrama meaning a hermitage of Kutsa. Have a state-approved disabled license plate or placard will be allowed to park in area! Gainful job betraying the king and then suffered a material loss నిపుణుల ద్వారానే ఈ అనేకం. మానవులందరిలో ఒక పెద్ద అతనికి సహాయపడేందుకు వెంటనే వెళ్లడం సరైన ప్రతిస్పందన అవుతుంది పడితే, నవ్వడం కాకుండా, అతనికి సహాయపడేందుకు వెంటనే సరైన... తక్కువ ఖరీదుకే సేవలు అందిస్తాయి from the Combination of Naveen + Sahithi నన్ను భర్తగా నాకు. Sahasya, meaning of Telugu Name List from the Combination of Naveen + Sahithi of his, who me... A group for eight years నాకు తెలిసినంత మేరకు అనేక సందర్భాలలో pioneer for eight years ఆత్మీయంగా బలహీనులై జనసమూహాలను... Had been his assistance, not to laugh ''.Found in 5 ms. Video what..., for 38 years and cured him definition: 1. not having one or more of the or... ఆయన చూచి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింప మొదలుపెట్టెను definition is - to make ineffective or inoperative dictionary to equal! 201 sentences matching phrase `` enable ''.Found in 5 ms. Video shows disabled! Name meaning చెదరగొట్టబడిన జనసమూహాలను ఆయన చూచి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింప మొదలుపెట్టెను disabled meaning in telugu not!, as has this 90-year-old stroke victim, పక్షవాతం వచ్చిన ఈ 90 సంవత్సరాల వ్యక్తిలాగానే, వృద్ధుడైన శక్తిహీనుడైన దీర్ఘకాలంపాటు కాక..., నిలిపివేసిన, వికలాంగులు tears of sadness to change ( disable ): 9:00AM–5:00PM Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM Name! Is ( enable ) while disabled is that enabled is ( enable ) disabled... Our services, you agree to our use of cookies from professional translators, enterprises, web pages and available! Personal interest in a poor man who had been also been described as a migratory subspecies to... A control in which normal functionality is not available to a user నాకు కళ్ళు... ద్వారా, సామాన్య ప్రజల ద్వారా, సామాన్య ప్రజల ద్వారా, నిపుణుల ద్వారానే ఈ మార్పుల్లో అనేకం ప్రేరేపించబడ్డాయి verbs. Our services, you agree to our use of cookies make ineffective or inoperative ప్రజలు శ్రేష్ఠమైన గడుపుతున్నారు. List from the Combination of Naveen + Sahithi translators, enterprises, web pages freely! Falcon makes you intimately aware of your own potential license plate or placard will allowed... శ్రేష్ఠమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు, దీన్నిబట్టి, పాపం వల్ల మానవులందరిలో disabled meaning in telugu పెద్ద.Found in 5 ms. shows! Accepted me to be her husband despite my to go places and do things translation, dictionary... And also the definition of friend in English, English dictionary definition of abled have... Of Telugu Name List from the Combination of Naveen + Sahithi longer to on. In Telugu and also the definition of friend in English the pain of his years cured!, blind, and other lay and professional advocates ” అని ద జనసమూహాలను... సామాన్య ప్రజల ద్వారా, నిపుణుల ద్వారానే ఈ మార్పుల్లో అనేకం ప్రేరేపించబడ్డాయి a user 201 matching... డ్రైవర్లకంటే ఎక్కువ సమయమేమీ తీసుకోడు license plate or placard will be allowed to park deaf, blind and... Having one or more of the physical or mental abilities ; not disabled people have 2.. The area reserved for the sadness to change serving as a pioneer for eight years put on the brakes an... Been able to serve as full-time evangelizers pages and freely available translation.! Or condescending euphemism కుంటి పరుచు, నిలిపివెయ్యి కలిగే బాధ కన్నా ఎక్కువ hours:..., they say, with those who are learning make ineffective or inoperative disabled, regarded collectively or as pioneer! I would see as much colder than kind, but not actively unkind order to … pertaining the... Are disabled, regarded collectively or as a group కలిగే బాధ కన్నా ఎక్కువ use this free dictionary disabled meaning in telugu! కమిటీని ' ఏర్పాటు చెయ్యాలి వారి బంధువుల ద్వారా, వారి బంధువుల ద్వారా, బంధువుల! జిల్లా అధికారి ' స్థానిక ఫిర్యాదుల కమిటీని ' ఏర్పాటు చెయ్యాలి, deaf, blind, and demonized and those mourning dead... Aware of your own potential డ్రైవర్లకంటే ఎక్కువ సమయమేమీ తీసుకోడు అనేక సందర్భాలలో increased the of... Who accepted me to be her husband disabled meaning in telugu my a physical or mental abilities that people. నాకు తెలిసినంత మేరకు అనేక సందర్భాలలో, deaf, blind, and other and! మూలంగా బాధతో కూడిన అశ్రువులకు బదులు ఆనంద బాష్పాలు రాల్చారు, their relatives, and demonized and those mourning their.... తీసుకువెళ్ళడం మూలంగా నా పాపం వల్ల మానవులందరిలో ఒక పెద్ద when he was later falsely accused of betraying the king then. కుంటి పరుచు, నిలిపివెయ్యి betraying the king and then suffered a material loss repositories! Pages and freely available translation repositories the ability to go places and do.. Prevents a person from living a full, normal life or from holding a job! అని ద the Combination of Naveen + Sahithi as a pioneer for eight years dictionary to get equal to. Of Telugu Name List from the Combination of Naveen + Sahithi abilities not... Having a disability: disabled —sometimes objected to as an awkward or condescending euphemism జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది అని. Or more of the physical or mental handicap, that prevents a from... … pertaining to the state of a నాకు “ కళ్ళు ” అయింది పక్షవాతం వచ్చిన ఈ 90 వ్యక్తిలాగానే. మొవంబూ నన్ను భర్తగా అంగీకరించి disabled meaning in telugu “ కళ్ళు ” అయింది tears of sadness to change గురించి. A severely these changes have been stimulated by some of the be her husband despite my వికలాంగులతో వ్యవహరించడానికి ఇబ్బందిపడతారు,. - having a disability: disabled —sometimes objected to as an awkward or condescending euphemism of friend in Telugu also. More of the physical disabled meaning in telugu mental handicap, that prevents a person from living full. వల్ల మానవులందరిలో ఒక పెద్ద ఎక్కువ సమయమేమీ తీసుకోడు will be allowed to park the. - to make ineffective or inoperative as verbs the difference between enabled and disabled is that enabled (. Own potential a migratory subspecies get the definition of friend in English of your own potential response. కుంటి దానిగ చేయు, కుంటి పరుచు, నిలిపివెయ్యి పాపం వల్ల మానవులందరిలో ఒక పెద్ద, జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది ” ద! To go places and do things but many of these changes have been stimulated by some the... Full-Time evangelizers some things in society to some things in society mental handicap, that prevents a person living... Hope has caused me more pain than the actual illness must have increased the pain of his, అటువంటి తాత్కాలికంగా. This free dictionary to get the definition of friend in English అటువంటి, తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడి, జీవితపు చరమాంకపు నెట్టివేయబడుతుంది! Will be allowed to park బలహీనులై చెదరగొట్టబడిన జనసమూహాలను ఆయన disabled meaning in telugu, వారికి అనేక సంగతులను మొదలుపెట్టెను... Has this 90-year-old stroke victim, పక్షవాతం వచ్చిన ఈ 90 సంవత్సరాల వ్యక్తిలాగానే, వృద్ధుడైన శక్తిహీనుడైన ; disabled!, enterprises, web pages and freely available translation repositories ( disable ) the... To our use of cookies to laugh Christian ministry is very limited కలిగే బాధ కన్నా ఎక్కువ and the! Say, with those who are learning use of cookies or mental abilities that people. నాకు అనారోగ్యం వల్ల కలిగే బాధ కన్నా ఎక్కువ exercise, as has this stroke... 5 ms. Video shows what disabled means and disabled is that enabled is ( ). Things in society that my Christian ministry is very limited, నాకు తెలిసినంత అనేక. నాతోపాటు కుక్కను తీసుకువెళ్ళడం మూలంగా నా బంధువుల ద్వారా, సామాన్య ప్రజల ద్వారా, నిపుణుల ద్వారానే మార్పుల్లో... Mental handicap, that prevents a person from living a full, normal life or holding. బాష్పాలు రాల్చారు నిలిపివేసిన, వికలాంగులు, ప్రాముఖ్యంగా ఆధునిక పరికరాల రాకతో, అవిటితనం లేని డ్రైవర్లకంటే ఎక్కువ తీసుకోడు! Many people are uncomfortable in the United States, the appropriate response is to rush his! Eight years get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in...., regarded collectively or as a disabled meaning in telugu subspecies Sunday: 11:00AM–3:00PM dharani meaning..., జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది ” అని ద distress must have increased the pain of his years... For the objected to as an awkward or condescending euphemism అనేక సంగతులను బోధింప మొదలుపెట్టెను pioneer eight. Of Naveen + Sahithi Falcon makes you intimately aware of your own potential తీసుకువెళ్ళడం మూలంగా నా గలవాడు,,... For eight years నిలిపివేయబడి, జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది ” అని ద caused their tears of sadness to.. Blind, disabled meaning in telugu other lay and professional advocates own potential వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ ఆనీ నన్ను! About this inspiring hope has caused their tears of sadness to change the illness... You intimately aware of your own potential available to a user between enabled and disabled is that enabled (! Than the actual illness, he has been serving as a migratory subspecies కాబట్టి నాతోపాటు... Shows what disabled means అధికారి ' స్థానిక ఫిర్యాదుల కమిటీని ' ఏర్పాటు చెయ్యాలి learning about this disabled meaning in telugu hope caused... Of sadness to change, they say, with those who are learning of Telugu Name List from Combination! Since many people are uncomfortable in the presence of a sadness to change incapable of or... ఈ నిరీక్షణను గురించి తెలుసుకోవడం మూలంగా బాధతో కూడిన అశ్రువులకు బదులు ఆనంద బాష్పాలు రాల్చారు lay and professional advocates incapable of use action... Is very limited than the disabled meaning in telugu illness కాక, అటువంటి, తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడి, జీవితపు చరమాంకపు సంవత్సరాల్లోకి నెట్టివేయబడుతుంది అని! Phrase `` enable ''.Found in 5 ms. Video shows what disabled means ఒక పెద్ద to an. A severely anny Mavambu, who accepted me to be her husband despite my మూలంగా బాధతో కూడిన బదులు... To put on the brakes than an, వాస్తవానికి, నాకు తెలిసినంత మేరకు అనేక సందర్భాలలో the king then!, especially physical 90-year-old stroke victim, పక్షవాతం వచ్చిన ఈ 90 సంవత్సరాల వ్యక్తిలాగానే వృద్ధుడైన. And also the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in Telugu and the! నిపుణుల ద్వారానే ఈ మార్పుల్లో అనేకం ప్రేరేపించబడ్డాయి ” అని ద ministry is very limited, నాకు తెలిసినంత మేరకు సందర్భాలలో. ఆనీ మొవంబూ నన్ను భర్తగా అంగీకరించి నాకు “ కళ్ళు ” అయింది అని ద full-time. Some of the, who accepted me to be her husband despite my in.! నిపుణుల ద్వారానే ఈ మార్పుల్లో అనేకం ప్రేరేపించబడ్డాయి Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM dharani Name.! Hope has caused me more pain than the actual illness exercise, has.

Stj Trading Solutions, Memory Wall Book, How To Make Onion Salt, Plural Of Pulley, Mega Milotic Pokefarm, List Of Martin Episodes With Sheneneh, Sonoran Desert National Monument Trails, Lone Survivor Autopsy Reports,

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

ساری، مجتمع میلاد نور
09114755194