- پايگاه خبري چهاردانگه - https://4dangehnews.ir -

نام‌نویسی 2 هزار و 336 نامزد انتخابات شوراها در شهرستان ساری

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از روابط عمومی فرمانداری ساری، احمد حسین‌زادگان اظهار کرد: کل داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان ساری 2 هزار و 336 نفر است.

وی با بیان اینکه از این تعداد، 226 نفر داوطلبان انتخابات شورا در شهرها  و بقیه مربوط به روستاها هستند، افزود: 23 نفر درشهر کیاسر، 9 نفر در شهر هولار، 13 نفر درشهر فریم و 181 نفر در شهر ساری نامزد انتخابات شورای شهر شدند.

فرماندار ساری با اشاره به 2 هزار و 110 نامزد انتخابات شورا در روستاها، گفت: 82 نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای روستا، زن و 2 هزار و 28 نفر مرد هستند.

این مسؤول افزود: 19 زن در کنار 207 مرد، نامزد انتخابات شورا در شهر شدند.

حسین‌زادگان با اشاره به اهمیت انتخابات و لزوم مشارکت حداکثری نامزدهای انتخابات و مردم، ادامه داد: مشارکت گسترده مردم در انتخابات، در گستره بین‌المللی قابل توجه است و رسانه‌های مختلف جهان، این حضور را رصد می‌کنند.

وی با تأکید بر اجرای قانون توسط برگزارکنندگان انتخابات، خاطرنشان کرد:‌ دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات فقط مجری قانون هستند و نباید نسبت به نامزدهای انتخابات جانب‌داری کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان ساری تصریح کرد: صیانت از آرا، وظیفه برگزارکنندگان انتخابات است و با کسانی که از قانون تخطی کنند به شدت برخورد می‌شود.

این مسؤول ادامه داد: انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت سال 96 برگزار می‌شود.

حسین‌زادگان داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان ساری را به تفکیک در بخش مرکزی 724، کلیجانرستاق 281، رودپی جنوبی 253، رودپی شمالی 187، چهاردانگه 399 و دودانگه 266 عنوان کرد.