- پايگاه خبري چهاردانگه - https://4dangehnews.ir -

حکایت‌های کیاسر – این داستان: حمام گبری – قسمت دوم

حکایت های کیاسر این داستان: حمام گبری – قسمت دوم- روایتگر حمید آهنگری کیاسری و برگرفته از دست نوشته های مرحوم محمد آهنگری کیاسری