- پايگاه خبري چهاردانگه - https://4dangehnews.ir -

تشدید برخورد محیط‌زیست مازندران با شکارچیان غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی محیط زیست مازندران، بارسیدن فصل سرما و مهاجرت پرندگان به آب بندان ها و تالاب های استان  تعدادی افراد فرصت طلب از شیوه های غیرقانونی و غیرانسانی اقدام به شکارپرندگان مهاجر می کنند؛ به همین منظور محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان باگشت های مداوم و شبانه روزی درتلاشند تا متخلفین دستگیر ،دام های هوایی را جمع آوری و محیط امنی برای پرندگان مهاجر فراهم کنند.

محیط زیست مازندران با اعلام این که شکارچیان غیرمجاز در حین گشت و کنترل در شهرستان های نور، آمل، فریدونکنار، بابل، نکا و بهشهر دستگیر شدند، توضیح داد: در شهرستان نور ماموران یگان حفاظت محیط زیست درحین گشت زنی درمنطقه ایوا وآب بندان های رستمرود و امیرآباد چهارشکارچی غیرمجاز را به همراه چهار قبضه سلاح شکاری و لاشه سه قطعه چنگر و سایر ادوات شکار دستگیر کردند.
همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنار درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجاز ۶ قبضه سلاح شکاری را که ۲ قبضه آن قاچاق بود،کشف و ضبط کردند.این ماموران همچنین در ماموریت دیگری در منطقه آیش (پایین لپو)  فریدونکنار ۲۳ رشته دام هوایی صید پرندگان جمع آوری کردند.
در آمل هم ماموران یگان حفاظت محیط زیست طی گشت و کنترل در منطقه دابودشت با همکاری ماموران انتظامی این منطقه از یک متخلف یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط و ۱۰ رشته دام  هوایی و سه جایگاه استقرار شکارچیان راجمع آوری و تخریب کردند. همچنین در این شهرستان ماموران یگان حفاظت محیط زیست با داشتن حکم قضایی منزل یک شکارچی غیر مجاز را در دابودشت بازدید و یک قبضه سلاح شکاری قاچاق ، ۳۸ قطعه پرنده چنگر و تعدادی فشنگ کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل فعال در محیط بانی بندپی هم در حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی ازیک شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری قاچاق ولاشه یک قطعه حواصیل را کشف وضبط کردند.
در شهرستان نکا ماموران یگان حفاظت محیط زیست ضمن گشت وکنترل طی دور روز متوالی چهار شکارچی غیرمجاز را به همراه چهار قبضه سلاح شکاری ولاشه هشت قطعه ابیا دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر نیز در حین گشت زنی درمنطقه صحرای پاسند و زمین های زراعی سه شکارچی متخلف را به همراه سه قبضه سلاح شکاری وتعدادی فشنگ دستگیر ودر منطقه  شاهکله صحراپنج رشته دام هوایی صیدپرندگان را جمع آوری کردند.