نمودار پیشرفت ویروس کرونا در ایران

داشبورد مبتنی بر وب تعاملی برای ردیابی COVID-19 در زمان واقعی.

آنلاین و به روز شده در ۱۰ دقیقه اخیر

وضعیت ویروس کرونا در سراسر جهان
 • نام کشور
  مبتلایان
  فوت شده ها
  بهبودیافته ها
 • United States
  ۱,۷۷۲,۳۵۵
  ۱۰۳,۴۱۸
  ۴۹۹,۴۸۴
 • Brazil
  ۴۳۸,۸۱۲
  ۲۶,۷۶۴
  ۱۹۳,۱۸۱
 • Russia
  ۳۸۷,۶۲۳
  ۴,۳۷۴
  ۱۵۹,۲۵۷
 • Spain
  ۲۸۴,۹۸۶
  ۲۷,۱۱۹
  ۱۹۶,۹۵۸
 • United Kingdom
  ۲۶۹,۱۲۷
  ۳۷,۸۳۷
 • Italy
  ۲۳۱,۷۳۲
  ۳۳,۱۴۲
  ۱۵۰,۶۰۴
 • France
  ۱۸۶,۲۳۸
  ۲۸,۶۶۲
  ۶۷,۱۹۱
 • Germany
  ۱۸۲,۷۱۱
  ۸,۵۷۷
  ۱۶۴,۱۰۰
 • India
  ۱۶۹,۰۱۱
  ۴,۸۲۰
  ۷۲,۵۴۳
 • Turkey
  ۱۶۰,۹۷۹
  ۴,۴۶۱
  ۱۲۴,۳۶۹
 • Iran
  ۱۴۶,۶۶۸
  ۷,۶۷۷
  ۱۱۴,۹۳۱
 • Peru
  ۱۴۱,۷۷۹
  ۴,۰۹۹
  ۵۹,۴۴۲
 • Chile
  ۹۰,۶۳۸
  ۹۴۴
  ۳۸,۵۹۸
 • Canada
  ۸۸,۵۱۲
  ۶,۸۷۷
  ۴۶,۸۴۰
 • China
  ۸۲,۹۹۵
  ۴,۶۳۴
  ۷۸,۲۹۱
 • Saudi Arabia
  ۸۱,۷۶۶
  ۴۵۸
  ۵۷,۰۱۳
 • Mexico
  ۸۱,۴۰۰
  ۹,۰۴۴
  ۵۶,۶۳۸
 • Pakistan
  ۶۴,۰۲۸
  ۱,۳۱۷
  ۲۲,۳۰۵
 • Belgium
  ۵۸,۰۶۱
  ۹,۴۳۰
  ۱۵,۶۸۲
 • Qatar
  ۵۲,۹۰۷
  ۳۶
  ۲۰,۶۰۴
 • Netherlands
  ۴۶,۱۲۶
  ۵,۹۳۱
 • Bangladesh
  ۴۲,۸۴۴
  ۵۸۲
  ۹,۰۱۵
 • Belarus
  ۴۰,۷۶۴
  ۲۲۴
  ۱۷,۳۹۰
 • Ecuador
  ۳۸,۴۷۱
  ۳,۳۱۳
  ۱۸,۴۲۵
 • Sweden
  ۳۶,۴۷۶
  ۴,۳۵۰
  ۴,۹۷۱
 • Singapore
  ۳۳,۸۶۰
  ۲۳
  ۱۸,۲۹۴
 • United Arab Emirates
  ۳۳,۱۷۰
  ۲۶۰
  ۱۷,۰۹۷
 • Portugal
  ۳۱,۹۴۶
  ۱,۳۸۳
  ۱۸,۹۱۱
 • Switzerland
  ۳۰,۸۲۸
  ۱,۹۱۹
  ۲۸,۳۰۰
 • South Africa
  ۲۷,۴۰۳
  ۵۷۷
  ۱۴,۳۷۰
 • Colombia
  ۲۵,۳۶۶
  ۸۲۲
  ۶,۶۶۵
 • Indonesia
  ۲۵,۲۱۶
  ۱,۵۲۰
  ۶,۴۹۲
 • Kuwait
  ۲۵,۱۸۴
  ۱۹۴
  ۹,۲۷۳
 • Ireland
  ۲۴,۸۴۱
  ۱,۶۳۹
  ۲۲,۰۸۹
 • Poland
  ۲۳,۱۵۵
  ۱,۰۵۱
  ۱۰,۶۹۲
 • Ukraine
  ۲۲,۸۱۱
  ۶۷۹
  ۸,۹۳۴
 • Egypt
  ۲۰,۷۹۳
  ۸۴۵
  ۵,۳۵۹
 • Romania
  ۱۸,۹۸۲
  ۱,۲۴۰
  ۱۲,۸۲۹
 • Israel
  ۱۶,۸۸۷
  ۲۸۴
  ۱۴,۷۲۷
 • Japan
  ۱۶,۶۸۳
  ۸۶۷
  ۱۴,۱۴۷
 • Austria
  ۱۶,۶۵۵
  ۶۶۸
  ۱۵,۳۴۷
 • Philippines
  ۱۶,۶۳۴
  ۹۴۲
  ۳,۷۲۰
 • Dominican Republic
  ۱۶,۰۶۸
  ۴۸۵
  ۸,۹۵۲
 • Argentina
  ۱۴,۷۰۲
  ۵۱۰
  ۴,۷۸۸
 • Afghanistan
  ۱۳,۶۵۹
  ۲۴۶
  ۱,۲۵۹
 • Panama
  ۱۲,۱۳۱
  ۳۲۰
  ۷,۳۷۹
 • Denmark
  ۱۱,۵۹۳
  ۵۶۸
  ۱۰,۲۴۰
 • South Korea
  ۱۱,۴۰۲
  ۲۶۹
  ۱۰,۳۶۳
 • Serbia
  ۱۱,۳۵۴
  ۲۴۲
  ۶,۵۲۴
 • Bahrain
  ۱۰,۳۵۲
  ۱۵
  ۵,۴۹۱
 • Kazakhstan
  ۹,۹۳۲
  ۳۷
  ۵,۰۱۱
 • Oman
  ۹,۸۲۰
  ۴۰
  ۲,۳۹۶
 • Czechia
  ۹,۱۴۳
  ۳۱۹
  ۶,۴۶۴
 • Algeria
  ۸,۹۹۷
  ۶۳۰
  ۵,۲۷۷
 • Nigeria
  ۸,۹۱۵
  ۲۵۹
  ۲,۵۹۲
 • Armenia
  ۸,۶۷۶
  ۱۲۰
  ۳,۲۹۷
 • Norway
  ۸,۴۲۲
  ۲۳۶
  ۷,۷۲۷
 • Bolivia
  ۸,۳۸۷
  ۲۹۳
  ۷۳۸
 • Moldova
  ۷,۸۹۶
  ۲۸۸
  ۴,۲۷۸
 • Malaysia
  ۷,۷۳۲
  ۱۱۵
  ۶,۲۳۵
 • Morocco
  ۷,۶۹۷
  ۲۰۲
  ۵,۲۲۳
 • Ghana
  ۷,۶۱۶
  ۳۴
  ۲,۴۲۱
 • Australia
  ۷,۱۷۳
  ۱۰۳
  ۶,۵۸۲
 • Finland
  ۶,۷۷۶
  ۳۱۴
  ۵,۵۰۰
 • Iraq
  ۵,۸۷۳
  ۱۸۵
  ۳,۰۴۴
 • Cameroon
  ۵,۴۳۶
  ۱۷۵
  ۱,۹۹۶
 • Azerbaijan
  ۴,۹۸۹
  ۵۸
  ۳,۱۲۵
 • Honduras
  ۴,۷۵۲
  ۱۹۶
  ۵۱۹
 • Guatemala
  ۴,۳۴۸
  ۸۰
  ۵۶۵
 • Sudan
  ۴,۳۴۶
  ۱۹۵
  ۷۴۹
 • Luxembourg
  ۴,۰۰۸
  ۱۱۰
  ۳,۸۰۳
 • Hungary
  ۳,۸۴۱
  ۵۱۷
  ۲,۰۲۴
 • Tajikistan
  ۳,۶۸۶
  ۴۷
  ۱,۷۶۹
 • Guinea
  ۳,۵۵۳
  ۲۲
  ۱,۹۵۰
 • Uzbekistan
  ۳,۴۶۸
  ۱۴
  ۲,۷۲۸
 • Senegal
  ۳,۴۲۹
  ۴۱
  ۱,۷۳۸
 • Thailand
  ۳,۰۷۶
  ۵۷
  ۲,۹۴۵
 • Djibouti
  ۲,۹۱۴
  ۲۰
  ۱,۲۴۱
 • Greece
  ۲,۹۰۹
  ۱۷۵
  ۱,۳۷۴
 • Congo - Kinshasa
  ۲,۸۳۳
  ۶۹
  ۴۰۰
 • Côte d’Ivoire
  ۲,۶۴۱
  ۳۲
  ۱,۳۲۶
 • Bosnia & Herzegovina
  ۲,۴۸۵
  ۱۵۳
  ۱,۸۰۳
 • Bulgaria
  ۲,۴۸۵
  ۱۳۶
  ۱,۰۱۶
 • Gabon
  ۲,۴۳۱
  ۱۴
  ۶۶۸
 • El Salvador
  ۲,۲۷۸
  ۴۲
  ۱,۰۱۵
 • Croatia
  ۲,۲۴۵
  ۱۰۳
  ۲,۰۵۹
 • North Macedonia
  ۲,۱۲۹
  ۱۲۶
  ۱,۵۱۶
 • Cuba
  ۲,۰۰۵
  ۸۲
  ۱,۷۶۰
 • Estonia
  ۱,۸۵۹
  ۶۷
  ۱,۶۱۰
 • Somalia
  ۱,۸۲۸
  ۷۲
  ۳۱۰
 • Iceland
  ۱,۸۰۵
  ۱۰
  ۱,۷۹۴
 • Kenya
  ۱,۷۴۵
  ۶۲
  ۴۳۸
 • Mayotte
  ۱,۶۹۹
  ۲۱
  ۱,۳۸۵
 • Kyrgyzstan
  ۱,۶۶۲
  ۱۶
  ۱,۰۸۸
 • Lithuania
  ۱,۶۶۲
  ۶۸
  ۱,۲۱۶
 • Sri Lanka
  ۱,۵۴۰
  ۱۰
  ۷۵۴
 • Slovakia
  ۱,۵۲۰
  ۲۸
  ۱,۳۳۸
 • Maldives
  ۱,۵۱۳
  ۵
  ۱۹۷
 • New Zealand
  ۱,۵۰۴
  ۲۲
  ۱,۴۸۱
 • Slovenia
  ۱,۴۷۳
  ۱۰۸
  ۱,۳۵۷
 • Haiti
  ۱,۴۴۳
  ۳۵
  ۲۲
 • Venezuela
  ۱,۳۲۵
  ۱۱
  ۳۰۲
 • Equatorial Guinea
  ۱,۳۰۶
  ۱۲
  ۲۰۰
 • Nepal
  ۱,۲۱۲
  ۶
  ۲۰۶
 • Guinea-Bissau
  ۱,۱۹۵
  ۸
  ۴۲
 • Mali
  ۱,۱۹۴
  ۷۲
  ۶۵۲
 • Lebanon
  ۱,۱۷۲
  ۲۶
  ۷۰۵
 • Albania
  ۱,۰۹۹
  ۳۳
  ۸۵۱
 • Hong Kong SAR China
  ۱,۰۸۰
  ۴
  ۱,۰۳۵
 • Tunisia
  ۱,۰۷۱
  ۴۸
  ۹۴۶
 • Latvia
  ۱,۰۶۴
  ۲۴
  ۷۴۵
 • Zambia
  ۱,۰۵۷
  ۷
  ۷۷۹
 • Costa Rica
  ۱,۰۰۰
  ۱۰
  ۶۴۶
 • South Sudan
  ۹۹۴
  ۱۰
  ۶
 • Ethiopia
  ۹۶۸
  ۸
  ۱۹۷
 • Niger
  ۹۵۵
  ۶۴
  ۸۰۳
 • Cyprus
  ۹۴۱
  ۱۷
  ۷۸۴
 • Paraguay
  ۹۰۰
  ۱۱
  ۴۰۲
 • Burkina Faso
  ۸۴۷
  ۵۳
  ۷۱۹
 • Sierra Leone
  ۸۲۹
  ۴۵
  ۳۸۶
 • Uruguay
  ۸۱۱
  ۲۲
  ۶۵۴
 • Andorra
  ۷۶۴
  ۵۱
  ۶۸۴
 • Nicaragua
  ۷۵۹
  ۳۵
  ۳۷۰
 • Central African Republic
  ۷۵۵
  ۱
  ۲۳
 • Georgia
  ۷۴۶
  ۱۲
  ۵۷۶
 • Jordan
  ۷۲۸
  ۹
  ۴۹۷
 • Chad
  ۷۲۶
  ۶۵
  ۴۱۳
 • Diamond Princess
  ۷۱۲
  ۱۳
  ۶۵۱
 • Madagascar
  ۶۹۸
  ۵
  ۱۶۴
 • San Marino
  ۶۷۱
  ۴۲
  ۳۴۴
 • Malta
  ۶۱۶
  ۸
  ۵۱۴
 • Congo - Brazzaville
  ۵۷۱
  ۱۹
  ۱۶۱
 • Jamaica
  ۵۶۹
  ۹
  ۲۸۴
 • Jersey
  ۵۶۰
  ۴۵
  ۵۱۲
 • Tanzania
  ۵۰۹
  ۲۱
  ۱۸۳
 • Réunion
  ۴۷۰
  ۱
  ۴۱۱
 • São Tomé & Príncipe
  ۴۵۸
  ۱۲
  ۶۸
 • Palestinian Territories
  ۴۴۶
  ۳
  ۳۶۸
 • Taiwan
  ۴۴۲
  ۷
  ۴۲۰
 • French Guiana
  ۴۳۶
  ۱
  ۱۶۱
 • Togo
  ۴۲۲
  ۱۳
  ۱۹۷
 • Cape Verde
  ۳۹۰
  ۴
  ۱۵۵
 • Rwanda
  ۳۴۹
  ۰
  ۲۴۵
 • Mauritania
  ۳۴۶
  ۱۹
  ۱۵
 • Isle of Man
  ۳۳۶
  ۲۴
  ۳۰۹
 • Mauritius
  ۳۳۵
  ۱۰
  ۳۲۲
 • Vietnam
  ۳۲۷
  ۰
  ۲۷۹
 • Montenegro
  ۳۲۴
  ۹
  ۳۱۵
 • Uganda
  ۳۱۷
  ۰
  ۶۹
 • Yemen
  ۲۸۳
  ۶۵
  ۱۱
 • Eswatini
  ۲۷۹
  ۲
  ۱۶۸
 • Liberia
  ۲۷۳
  ۲۷
  ۱۴۶
 • Mozambique
  ۲۳۴
  ۲
  ۸۴
 • Benin
  ۲۲۴
  ۳
  ۱۳۶
 • Myanmar (Burma)
  ۲۰۶
  ۶
  ۱۲۶
 • Malawi
  ۲۰۳
  ۴
  ۴۲
 • Martinique
  ۱۹۷
  ۱۴
  ۹۱
 • Faroe Islands
  ۱۸۷
  ۰
  ۱۸۷
 • Mongolia
  ۱۷۹
  ۰
  ۴۳
 • Gibraltar
  ۱۶۱
  ۰
  ۱۴۸
 • Guadeloupe
  ۱۶۱
  ۱۴
  ۱۱۵
 • Guyana
  ۱۵۰
  ۱۱
  ۶۷
 • Zimbabwe
  ۱۴۹
  ۴
  ۲۸
 • Brunei
  ۱۴۱
  ۲
  ۱۳۸
 • Bermuda
  ۱۴۰
  ۹
  ۹۲
 • Cayman Islands
  ۱۴۰
  ۱
  ۶۷
 • Cambodia
  ۱۲۴
  ۰
  ۱۲۲
 • Syria
  ۱۲۲
  ۴
  ۴۳
 • Trinidad & Tobago
  ۱۱۶
  ۸
  ۱۰۸
 • Libya
  ۱۰۵
  ۵
  ۴۱
 • Aruba
  ۱۰۱
  ۳
  ۹۸
 • Bahamas
  ۱۰۱
  ۱۱
  ۴۷
 • Monaco
  ۹۸
  ۴
  ۹۰
 • Barbados
  ۹۲
  ۷
  ۷۶
 • Comoros
  ۸۷
  ۲
  ۲۴
 • Liechtenstein
  ۸۲
  ۱
  ۵۵
 • Sint Maarten
  ۷۷
  ۱۵
  ۶۰
 • Angola
  ۷۴
  ۴
  ۱۸
 • French Polynesia
  ۶۰
  ۰
  ۶۰
 • Macao SAR China
  ۴۵
  ۰
  ۴۵
 • Burundi
  ۴۲
  ۱
  ۲۰
 • St. Martin
  ۴۰
  ۳
  ۳۳
 • Eritrea
  ۳۹
  ۰
  ۳۹
 • Botswana
  ۳۵
  ۱
  ۲۰
 • Bhutan
  ۳۱
  ۰
  ۶
 • Antigua & Barbuda
  ۲۵
  ۳
  ۱۹
 • Gambia
  ۲۵
  ۱
  ۱۹
 • St. Vincent & Grenadines
  ۲۵
  ۰
  ۱۴
 • Timor-Leste
  ۲۴
  ۰
  ۲۴
 • Grenada
  ۲۳
  ۰
  ۱۸
 • Namibia
  ۲۳
  ۰
  ۱۴
 • Laos
  ۱۹
  ۰
  ۱۶
 • New Caledonia
  ۱۹
  ۰
  ۱۸
 • Belize
  ۱۸
  ۲
  ۱۶
 • Curaçao
  ۱۸
  ۱
  ۱۴
 • Fiji
  ۱۸
  ۰
  ۱۵
 • St. Lucia
  ۱۸
  ۰
  ۱۸
 • Dominica
  ۱۶
  ۰
  ۱۶
 • St. Kitts & Nevis
  ۱۵
  ۰
  ۱۵
 • Falkland Islands
  ۱۳
  ۰
  ۱۳
 • Greenland
  ۱۳
  ۰
  ۱۱
 • Vatican City
  ۱۲
  ۰
  ۲
 • Suriname
  ۱۲
  ۱
  ۹
 • Turks & Caicos Islands
  ۱۲
  ۱
  ۱۰
 • Montserrat
  ۱۱
  ۱
  ۱۰
 • Seychelles
  ۱۱
  ۰
  ۱۱
 • MS Zaandam
  ۹
  ۲
 • Western Sahara
  ۹
  ۱
  ۶
 • British Virgin Islands
  ۸
  ۱
  ۷
 • Papua New Guinea
  ۸
  ۰
  ۸
 • Caribbean Netherlands
  ۶
  ۰
  ۶
 • St. Barthélemy
  ۶
  ۰
  ۶
 • Anguilla
  ۳
  ۰
  ۳
 • Lesotho
  ۲
  ۰
  ۱
 • St. Pierre & Miquelon
  ۱
  ۰
  ۱
آمار کلی
۵,۹۵۰,۲۸۱
۳۶۲,۹۹۷
۲,۶۱۱,۳۳۶