نمودار پیشرفت ویروس کرونا در ایران

داشبورد مبتنی بر وب تعاملی برای ردیابی COVID-19 در زمان واقعی.

آنلاین و به روز شده در ۱۰ دقیقه اخیر

وضعیت ویروس کرونا در سراسر جهان
 • نام کشور
  مبتلایان
  فوت شده ها
  بهبودیافته ها
 • United States
  ۵,۰۹۵,۵۲۴
  ۱۶۴,۰۹۴
  ۲,۶۱۶,۹۶۷
 • Brazil
  ۲,۹۶۷,۰۶۴
  ۹۹,۷۰۲
  ۲,۰۶۸,۳۹۴
 • India
  ۲,۰۸۶,۸۶۴
  ۴۲,۵۷۸
  ۱,۴۲۷,۶۶۹
 • Russia
  ۸۷۷,۱۳۵
  ۱۴,۷۲۵
  ۶۸۳,۵۹۲
 • South Africa
  ۵۴۵,۴۷۶
  ۹,۹۰۹
  ۳۹۴,۷۵۹
 • Mexico
  ۴۶۹,۴۰۷
  ۵۱,۳۱۱
  ۳۱۳,۳۸۶
 • Peru
  ۴۶۳,۸۷۵
  ۲۰,۶۴۹
  ۳۱۴,۳۳۲
 • Chile
  ۳۶۸,۸۲۵
  ۹,۹۵۸
  ۳۴۲,۱۶۸
 • Colombia
  ۳۶۷,۱۹۶
  ۱۲,۲۵۰
  ۱۹۸,۴۹۵
 • Spain
  ۳۶۱,۴۴۲
  ۲۸,۵۰۳
 • Iran
  ۳۲۲,۵۶۷
  ۱۸,۱۳۲
  ۲۷۹,۷۲۴
 • United Kingdom
  ۳۰۹,۰۰۵
  ۴۶,۵۱۱
 • Saudi Arabia
  ۲۸۵,۷۹۳
  ۳,۰۹۳
  ۲۴۸,۹۴۸
 • Pakistan
  ۲۸۲,۶۴۵
  ۶,۰۵۲
  ۲۵۸,۰۹۹
 • Bangladesh
  ۲۵۲,۵۰۲
  ۳,۳۳۳
  ۱۴۵,۵۸۴
 • Italy
  ۲۴۹,۷۵۶
  ۳۵,۱۹۰
  ۲۰۱,۶۴۲
 • Turkey
  ۲۳۸,۴۵۰
  ۵,۸۱۳
  ۲۲۱,۵۷۴
 • Argentina
  ۲۳۵,۶۷۷
  ۴,۴۱۱
  ۱۰۳,۲۹۷
 • Germany
  ۲۱۶,۳۱۵
  ۹,۲۵۴
  ۱۹۷,۴۰۰
 • France
  ۱۹۷,۹۲۱
  ۳۰,۳۲۴
  ۸۲,۸۳۶
 • Iraq
  ۱۴۴,۰۶۴
  ۵,۲۳۶
  ۱۰۳,۱۹۷
 • Philippines
  ۱۲۲,۷۵۴
  ۲,۱۶۸
  ۶۶,۸۵۲
 • Indonesia
  ۱۲۱,۲۲۶
  ۵,۵۹۳
  ۷۷,۵۵۷
 • Canada
  ۱۱۸,۹۸۵
  ۸,۹۷۰
  ۱۰۳,۴۳۵
 • Qatar
  ۱۱۲,۳۸۳
  ۱۸۰
  ۱۰۹,۱۴۲
 • Kazakhstan
  ۹۶,۹۲۲
  ۱,۰۵۸
  ۷۰,۶۸۰
 • Egypt
  ۹۵,۱۴۷
  ۴,۹۷۱
  ۵۰,۵۵۳
 • Ecuador
  ۹۱,۹۶۹
  ۵,۸۹۷
  ۷۱,۴۶۳
 • Bolivia
  ۸۷,۸۹۱
  ۳,۵۲۴
  ۲۸,۱۳۹
 • China
  ۸۴,۵۹۶
  ۴,۶۳۴
  ۷۹,۱۲۳
 • Sweden
  ۸۲,۳۲۳
  ۵,۷۶۳
 • Oman
  ۸۱,۰۶۷
  ۵۰۲
  ۷۲,۲۶۳
 • Israel
  ۸۰,۹۹۱
  ۵۸۱
  ۵۵,۳۱۳
 • Ukraine
  ۷۸,۲۶۱
  ۱,۸۵۲
  ۴۳,۰۵۵
 • Dominican Republic
  ۷۷,۷۰۹
  ۱,۲۵۹
  ۴۱,۳۹۳
 • Panama
  ۷۲,۵۶۰
  ۱,۵۹۱
  ۴۶,۶۷۵
 • Belgium
  ۷۲,۰۱۶
  ۹,۸۶۱
  ۱۷,۷۰۰
 • Kuwait
  ۷۰,۷۲۷
  ۴۷۱
  ۶۲,۳۳۰
 • Belarus
  ۶۸,۶۱۴
  ۵۸۳
  ۶۴,۲۰۰
 • United Arab Emirates
  ۶۲,۰۶۱
  ۳۵۶
  ۵۶,۰۱۵
 • Romania
  ۵۹,۲۷۳
  ۲,۶۱۶
  ۲۹,۲۸۹
 • Netherlands
  ۵۷,۵۰۱
  ۶,۱۵۴
 • Guatemala
  ۵۵,۲۷۰
  ۲,۱۶۸
  ۴۳,۱۳۵
 • Singapore
  ۵۴,۷۹۷
  ۲۷
  ۴۸,۳۱۲
 • Portugal
  ۵۲,۳۵۱
  ۱,۷۴۶
  ۳۸,۰۸۷
 • Poland
  ۵۰,۳۲۴
  ۱,۷۸۷
  ۳۶,۰۴۱
 • Honduras
  ۴۶,۳۶۵
  ۱,۴۶۵
  ۶,۳۵۵
 • Nigeria
  ۴۵,۶۸۷
  ۹۳۶
  ۳۲,۶۳۷
 • Japan
  ۴۳,۸۱۵
  ۱,۰۳۳
  ۳۰,۱۵۳
 • Bahrain
  ۴۳,۳۰۷
  ۱۵۹
  ۴۰,۲۷۶
 • Ghana
  ۴۰,۰۹۷
  ۲۰۶
  ۳۶,۶۳۸
 • Armenia
  ۳۹,۹۸۵
  ۷۷۷
  ۳۲,۰۰۸
 • Kyrgyzstan
  ۳۹,۱۶۲
  ۱,۴۵۱
  ۳۰,۷۶۴
 • Afghanistan
  ۳۷,۰۱۵
  ۱,۳۰۷
  ۲۵,۹۰۳
 • Switzerland
  ۳۶,۲۶۹
  ۱,۹۸۶
  ۳۱,۶۰۰
 • Algeria
  ۳۴,۱۵۵
  ۱,۲۸۲
  ۲۳,۶۶۷
 • Azerbaijan
  ۳۳,۳۷۶
  ۴۸۳
  ۲۹,۶۹۶
 • Morocco
  ۳۰,۶۶۲
  ۴۶۱
  ۲۱,۵۴۸
 • Uzbekistan
  ۲۹,۰۵۷
  ۱۸۱
  ۲۰,۰۵۹
 • Serbia
  ۲۷,۶۰۸
  ۶۲۶
  ۱۴,۰۴۷
 • Moldova
  ۲۶,۹۹۰
  ۸۳۵
  ۱۸,۹۱۸
 • Ireland
  ۲۶,۴۷۰
  ۱,۷۷۲
  ۲۳,۳۶۴
 • Kenya
  ۲۵,۱۳۸
  ۴۱۳
  ۱۱,۱۱۸
 • Venezuela
  ۲۴,۱۶۶
  ۲۰۸
  ۱۲,۴۷۰
 • Nepal
  ۲۲,۲۱۴
  ۷۰
  ۱۵,۸۱۴
 • Costa Rica
  ۲۲,۰۸۱
  ۲۱۸
  ۷,۲۶۶
 • Austria
  ۲۱,۸۳۷
  ۷۲۰
  ۱۹,۶۹۰
 • Ethiopia
  ۲۱,۴۵۲
  ۳۸۰
  ۹,۴۱۵
 • Australia
  ۲۰,۶۹۷
  ۲۷۸
  ۱۱,۳۲۰
 • El Salvador
  ۱۹,۵۴۴
  ۵۲۰
  ۹,۳۷۹
 • Czechia
  ۱۸,۰۶۰
  ۳۸۹
  ۱۲,۷۴۹
 • Cameroon
  ۱۷,۷۱۸
  ۳۹۱
  ۱۵,۳۲۰
 • Côte d’Ivoire
  ۱۶,۵۲۴
  ۱۰۴
  ۱۲,۸۰۲
 • South Korea
  ۱۴,۵۶۲
  ۳۰۴
  ۱۳,۶۲۹
 • Denmark
  ۱۴,۴۴۲
  ۶۱۷
  ۱۲,۸۴۰
 • Palestinian Territories
  ۱۳,۷۲۲
  ۹۴
  ۷,۲۱۰
 • Bosnia & Herzegovina
  ۱۳,۶۸۷
  ۳۹۴
  ۷,۳۷۳
 • Bulgaria
  ۱۳,۲۰۹
  ۴۴۲
  ۷,۶۲۲
 • Madagascar
  ۱۲,۷۰۸
  ۱۳۵
  ۱۰,۴۱۲
 • Sudan
  ۱۱,۸۹۴
  ۷۷۳
  ۶,۲۴۳
 • North Macedonia
  ۱۱,۵۵۴
  ۵۱۹
  ۷,۶۰۷
 • Senegal
  ۱۰,۸۸۷
  ۲۲۵
  ۷,۱۸۶
 • Norway
  ۹,۵۵۱
  ۲۵۶
  ۸,۸۵۷
 • Congo - Kinshasa
  ۹,۳۵۵
  ۲۱۸
  ۸,۱۷۴
 • Malaysia
  ۹,۰۶۳
  ۱۲۵
  ۸,۷۲۸
 • French Guiana
  ۸,۲۰۴
  ۴۷
  ۷,۳۲۰
 • Gabon
  ۷,۹۲۳
  ۵۱
  ۵,۷۰۴
 • Guinea
  ۷,۷۷۷
  ۵۰
  ۶,۸۰۰
 • Tajikistan
  ۷,۷۰۶
  ۶۲
  ۶,۴۸۴
 • Haiti
  ۷,۵۸۲
  ۱۷۱
  ۴,۸۳۲
 • Finland
  ۷,۵۵۴
  ۳۳۱
  ۶,۹۸۰
 • Zambia
  ۷,۴۸۶
  ۲۰۰
  ۶,۲۶۴
 • Luxembourg
  ۷,۱۱۳
  ۱۱۹
  ۵,۸۴۸
 • Paraguay
  ۶,۵۰۸
  ۶۹
  ۵,۱۲۳
 • Mauritania
  ۶,۴۹۸
  ۱۵۷
  ۵,۴۴۳
 • Albania
  ۶,۱۵۱
  ۱۸۹
  ۳,۲۲۷
 • Lebanon
  ۵,۹۵۱
  ۷۰
  ۲,۰۴۲
 • Croatia
  ۵,۴۶۶
  ۱۵۵
  ۴,۷۵۸
 • Djibouti
  ۵,۳۳۸
  ۵۹
  ۵,۰۸۳
 • Greece
  ۵,۲۷۰
  ۲۱۰
  ۱,۳۷۴
 • Libya
  ۵,۰۷۹
  ۱۰۸
  ۶۶۰
 • Equatorial Guinea
  ۴,۸۲۱
  ۸۳
  ۲,۱۸۲
 • Maldives
  ۴,۷۶۹
  ۱۹
  ۲,۷۵۴
 • Central African Republic
  ۴,۶۴۱
  ۵۹
  ۱,۷۱۶
 • Hungary
  ۴,۶۲۱
  ۶۰۲
  ۳,۴۶۴
 • Malawi
  ۴,۵۷۵
  ۱۳۷
  ۲,۱۸۴
 • Zimbabwe
  ۴,۴۵۱
  ۱۰۲
  ۱,۳۴۵
 • Hong Kong SAR China
  ۳,۹۳۹
  ۴۶
  ۲,۶۲۰
 • Nicaragua
  ۳,۹۰۲
  ۱۲۳
  ۲,۹۱۳
 • Congo - Brazzaville
  ۳,۶۳۷
  ۵۸
  ۱,۵۸۹
 • Montenegro
  ۳,۵۴۹
  ۶۱
  ۲,۲۹۶
 • Thailand
  ۳,۳۴۵
  ۵۸
  ۳,۱۴۸
 • Somalia
  ۳,۲۲۷
  ۹۳
  ۱,۷۲۸
 • Mayotte
  ۳,۰۶۸
  ۳۹
  ۲,۸۳۵
 • Eswatini
  ۳,۰۳۶
  ۵۶
  ۱,۴۷۶
 • Sri Lanka
  ۲,۸۳۹
  ۱۱
  ۲,۵۶۴
 • Cuba
  ۲,۸۲۹
  ۸۸
  ۲,۴۲۹
 • Namibia
  ۲,۸۰۲
  ۱۶
  ۵۷۵
 • Cape Verde
  ۲,۷۸۰
  ۲۹
  ۲,۰۴۲
 • Mali
  ۲,۵۶۱
  ۱۲۵
  ۱,۹۵۶
 • Slovakia
  ۲,۵۲۳
  ۳۱
  ۱,۸۴۶
 • South Sudan
  ۲,۴۵۰
  ۴۷
  ۱,۱۷۵
 • Slovenia
  ۲,۲۳۳
  ۱۲۵
  ۱,۹۲۷
 • Mozambique
  ۲,۲۱۳
  ۱۵
  ۸۲۷
 • Suriname
  ۲,۲۰۳
  ۲۹
  ۱,۵۰۵
 • Lithuania
  ۲,۱۹۴
  ۸۱
  ۱,۶۵۸
 • Estonia
  ۲,۱۳۳
  ۶۳
  ۱,۹۵۶
 • Rwanda
  ۲,۱۲۸
  ۵
  ۱,۲۹۷
 • Guinea-Bissau
  ۲,۰۳۲
  ۲۷
  ۹۴۴
 • Iceland
  ۱,۹۵۲
  ۱۰
  ۱,۸۳۳
 • Benin
  ۱,۹۳۶
  ۳۸
  ۱,۶۰۰
 • Sierra Leone
  ۱,۸۸۷
  ۶۸
  ۱,۴۳۵
 • Yemen
  ۱,۷۹۶
  ۵۱۲
  ۹۰۷
 • Tunisia
  ۱,۶۵۶
  ۵۱
  ۱,۲۵۱
 • New Zealand
  ۱,۵۶۹
  ۲۲
  ۱,۵۲۴
 • Angola
  ۱,۵۳۸
  ۶۷
  ۵۴۴
 • Uruguay
  ۱,۳۲۵
  ۳۷
  ۱,۰۹۵
 • Latvia
  ۱,۲۸۱
  ۳۲
  ۱,۰۷۰
 • Uganda
  ۱,۲۵۴
  ۶
  ۱,۱۱۳
 • Jordan
  ۱,۲۳۷
  ۱۱
  ۱,۱۷۸
 • Liberia
  ۱,۲۳۰
  ۷۸
  ۷۰۵
 • Cyprus
  ۱,۲۲۲
  ۱۹
  ۸۵۶
 • Georgia
  ۱,۲۱۳
  ۱۷
  ۹۹۴
 • Burkina Faso
  ۱,۱۵۸
  ۵۴
  ۹۶۱
 • Niger
  ۱,۱۵۳
  ۶۹
  ۱,۰۵۷
 • Gambia
  ۱,۰۹۰
  ۱۹
  ۱۴۶
 • Syria
  ۱,۰۶۰
  ۴۸
  ۳۱۱
 • Togo
  ۱,۰۲۸
  ۲۲
  ۷۱۰
 • Malta
  ۹۹۵
  ۹
  ۶۷۵
 • Jamaica
  ۹۸۷
  ۱۳
  ۷۴۵
 • Andorra
  ۹۵۵
  ۵۲
  ۸۳۹
 • Chad
  ۹۴۲
  ۷۶
  ۸۳۸
 • São Tomé & Príncipe
  ۸۷۸
  ۱۵
  ۷۹۹
 • Bahamas
  ۸۳۰
  ۱۴
  ۹۵
 • Botswana
  ۸۰۴
  ۲
  ۶۳
 • Vietnam
  ۷۸۹
  ۱۰
  ۳۹۵
 • Lesotho
  ۷۴۲
  ۲۳
  ۱۷۵
 • Diamond Princess
  ۷۱۲
  ۱۳
  ۶۵۱
 • San Marino
  ۶۹۹
  ۴۲
  ۶۵۷
 • Réunion
  ۶۷۵
  ۵
  ۶۳۱
 • Jersey
  ۵۹۷
  ۴۷
  ۵۳۳
 • Guyana
  ۵۳۸
  ۲۲
  ۱۸۹
 • Tanzania
  ۵۰۹
  ۲۱
  ۱۸۳
 • Taiwan
  ۴۷۷
  ۷
  ۴۴۳
 • Burundi
  ۴۰۰
  ۱
  ۳۰۴
 • Aruba
  ۳۹۶
  ۳
  ۱۱۴
 • Comoros
  ۳۹۶
  ۷
  ۳۵۳
 • Myanmar (Burma)
  ۳۵۹
  ۶
  ۳۰۹
 • Mauritius
  ۳۴۴
  ۱۰
  ۳۳۴
 • Isle of Man
  ۳۳۶
  ۲۴
  ۳۱۲
 • Martinique
  ۳۳۶
  ۱۶
  ۹۸
 • Mongolia
  ۲۹۳
  ۰
  ۲۶۰
 • Faroe Islands
  ۲۹۱
  ۰
  ۱۹۲
 • Guadeloupe
  ۲۹۰
  ۱۴
  ۱۸۶
 • Eritrea
  ۲۸۵
  ۰
  ۲۴۵
 • Cambodia
  ۲۴۶
  ۰
  ۲۱۵
 • Trinidad & Tobago
  ۲۲۵
  ۸
  ۱۳۵
 • Cayman Islands
  ۲۰۳
  ۱
  ۲۰۲
 • Gibraltar
  ۱۹۰
  ۰
  ۱۸۴
 • Papua New Guinea
  ۱۸۸
  ۳
  ۵۳
 • Sint Maarten
  ۱۷۶
  ۱۶
  ۸۶
 • Bermuda
  ۱۵۷
  ۹
  ۱۴۴
 • Brunei
  ۱۴۲
  ۳
  ۱۳۸
 • Turks & Caicos Islands
  ۱۴۱
  ۲
  ۳۹
 • Barbados
  ۱۳۸
  ۷
  ۱۰۰
 • Monaco
  ۱۲۸
  ۴
  ۱۰۵
 • Seychelles
  ۱۲۶
  ۰
  ۱۲۵
 • Belize
  ۱۱۴
  ۲
  ۳۲
 • Bhutan
  ۱۰۸
  ۰
  ۹۶
 • Antigua & Barbuda
  ۹۲
  ۳
  ۷۶
 • Liechtenstein
  ۸۹
  ۱
  ۸۵
 • French Polynesia
  ۶۹
  ۰
  ۶۲
 • St. Vincent & Grenadines
  ۵۶
  ۰
  ۴۹
 • St. Martin
  ۵۳
  ۳
  ۴۱
 • Macao SAR China
  ۴۶
  ۰
  ۴۶
 • Curaçao
  ۳۱
  ۱
  ۳۰
 • Fiji
  ۲۷
  ۱
  ۱۸
 • St. Lucia
  ۲۵
  ۰
  ۲۴
 • Timor-Leste
  ۲۵
  ۰
  ۲۴
 • Grenada
  ۲۴
  ۰
  ۲۳
 • New Caledonia
  ۲۲
  ۰
  ۲۲
 • Laos
  ۲۰
  ۰
  ۱۹
 • Dominica
  ۱۸
  ۰
  ۱۸
 • St. Kitts & Nevis
  ۱۷
  ۰
  ۱۶
 • Greenland
  ۱۴
  ۰
  ۱۴
 • Caribbean Netherlands
  ۱۳
  ۰
  ۷
 • Falkland Islands
  ۱۳
  ۰
  ۱۳
 • Montserrat
  ۱۳
  ۱
  ۱۰
 • Vatican City
  ۱۲
  ۰
  ۱۲
 • Western Sahara
  ۱۰
  ۱
  ۸
 • British Virgin Islands
  ۹
  ۱
  ۷
 • MS Zaandam
  ۹
  ۲
 • St. Barthélemy
  ۹
  ۰
  ۶
 • St. Pierre & Miquelon
  ۴
  ۰
  ۱
 • Anguilla
  ۳
  ۰
  ۳
آمار کلی
۱۹,۵۴۱,۲۱۹
۷۲۴,۰۵۰
۱۲,۵۴۴,۴۸۰