پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

نقشه چهاردانگه

نقشه ی بخش چهاردانگه

نقشه ی زیر نمایی از بخش چهاردانگه و اطراف آن و موقعیّت قرارگیری روستاهای بخش چهاردانگه را نشان می دهد. این نقشه توسط سازمان منابع طبیعی استان مازندران تهیه شده است. برای دیدن نقشه در اندازه بزرگتر و مشاهده ی جزئیات بیشتر می توانید روی نقشه کلیک کنید.

chahardangeh2

برای دیدن نقشه در اندازه بزرگتر و مشاهده ی جزئیات بیشتر روی نقشه کلیک کنید.

استفاده از این نقشه فقط با ذکر منبع مجاز است.