پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

معرفی کتاب، سادات هزار جریب، سلسه ای شیعی در شرق مازندران

0

پایگاه خبری چهاردانگه: سادات هزار جريب سلسله اي شيعي در شرق مازندران اثری از سيد محمد عمادي حائري رساله اي است در باره سلسله عمادي که در منطقه هزار جريب واقع در ميان سمنان و طبرستان در قرن هشتم و نهم صاحب دولت محلي بودند این کتاب توسط انتشار میراث مکتوب منتشر گردید

منطقه هزار جریب جایی میان سمنان و طبرستان، منطقه ای که ولایت قومس شامل آن هم می شود، از سرزمین هایی است که با ضعف سلسله ایلخانی و نابودی آن در اختیار یکی از رهبران محلی سادات با نام سید عماد الدین قرار گرفت. ظهیر الدین مرعشی رهبر دیگری از همین سادات بود که در مازندران قیام کرد و دولت محلی بزرگتری برپا کرد. این دو رهبر محلی، شیعه امامی اما تحت سایه آموزه های تصوف بودند. سید علی کیا از رهبران سادات و زیدی مذهب بود که در گیلان علم قیام برافراشت. بدین ترتیب این نواحی در اختیار سادات ودولت های محلی آنان قرار گرفت.

تاکنون در باره سید علی کیا و سید ظهیرالدین مرعشی اطلاعات فراوانی در اختیار بود اما در باره سید عمادالدین جز به صورت پراکنده چیز چندانی دانسته نبود. این دولت محلی که باید او را دولتی شیعی و امامی دانست، بر اساس این پژوهش، رهبری آن با توجه به قدرت تیمور به دیدار وی شتافت و از روی مصلحت اندیشی دولت پایدار یافت. پسر وی سید عزالدین همراه تیمور در فتح حلب نیز به سال 802 شرکت کرد. سید عماد در سال 803 درگذشت و فرزندش عزالدین ارتباط با شاهرخ تیموری را ادامه داد. از سوی دیگر دو خانواده مرعشی و عمادی با یکدیگر ارتباط داشته و همکاری های سیاسی می کردند. سید عزالدین در سال 827 درگذشت و خانواده وی به صورت حاکمان محلی به نفوذ و سلطه خود ادامه دادند.

نویسنده شرح حال این خاندان را در گذر تاریخ ادامه داده و تلاش کرده است تا بر اساس اطلاعات پراکنده ای که از این خانواده در متون پسین یافت شده، تاریخ دقیق دولت آنان را بازسازی کند. قبر میرعماد به عنوان سر سلسله این خانواده در روستای وری در سه کیلومتری شمال کیا سر (مرکز چهاردانگه) زیارتگاه است. این کتاب یا مقاله با چند پیوست ادامه می یابد که توضیحاتی در باره برخی از خطاهای تاریخی در نسب سادات میرعماد و اطلاعات جغرافیایی در باره منطقه هزار جریب است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.