پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

عکس: میزان تعطیلات رسمی ایران در ۸۸ سال پیش

آنچه پیش روی شماست میزان روزهای تعطیلات ایران در سال ۱۳۰۷ است.

0

 

پایگاه خبری چهاردانگه: یکی از مباحثی که همواره  در کشور ما مطرح می شود میزان تعطیلات رسمی در طول سال می باشد.  بعضی با این مقدار تعطیلات در طول سال مخالف و بعضی با این میزان  تعطیلات موافق می باشند.

 

بسیاری از این تعطیلات به علت ریشه مدهبی و ملی قابلیت حذف شذن ندارد وبا عدم  تعطیلی مشکلات عدیده ای ایجاد می نماید.

 

با توجه به اینکه تعطیل پایان هفته در ایران یک روز  است و در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی دو روز می باشد،  به نظر می رسد میزان تعطیلی رسمی در ایران زیاد نیست.

 

مهمتر از حضور بر سر کار کیفیت و بهروی می باشد که مشکل عمده در این این قمسمت می باشد که در ایران متاسفانه بهروی پایین می باشد.

 

آنچه پیش روی شماست میزان روزهای تعطیلات ایران در سال ۱۳۰۷ است.

 

۳۷۱۱۱۹_۲۴۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.