پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

زمينه هاي توسعه بخش چهاردانگه ( بخش هشتم / منابع انساني )

لازم بود در سلسله مقالات پيرامون منابع توسعه بخش چهاردانگه به عنوان اولين و مهمترين عامل توسعه، به نيروي انساني بخش چهاردانگه مي پرداختم.

0

 

مهمترين منبع توسعه هر كشوري و منطقه اي  منابع انساني آن كشور يا منطقه  مي باشد نه منابع طبيعي. كشور هاي زيادي مانند ژاپن وجود دارند كه با بكار گيري منابع انساني خود به پيشرفت نايل آمدند در صورتيكه از نظر منابع طبيعي كشوري بسيار فقير محسوب مي شوند.

 

در هزاره سوم، سرمايه انساني بالاترين و با ارزشترين سرمايه و بزرگترين دارايي هر سازمان و كشوري محسوب مي شود، اگر چه در هيچ ترازنامه و حساب سود و زياني آورده نمي شود ولي نتيجه سود و زيان سازمان ها را رقم مي زند، تنها سرمايه‌اي است كه با استفاده بيشتر كاهش نيافته و بصورت فزاينده توسعه پيدا مي‌كند. كليد توسعه سازمانها و كشورها نيروي انساني كارآمد است.

 

در دهه اخير نقش رويكرد انساني در توسعه بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اهميت اين موضوع به علت نقش مهم عامل انساني در فرآيند توسعه مي باشد. بزرگترين مزيت رقابتي كشورها و سازمانها داشتن نيروي انساني توانمند مي باشد. بيشترين سهم ثروت جهاني نيز از آن نيروي انساني است، در كشورهاي توسعه يافته سهم منابع انساني در ثروتشان بيشتر از سهم منابع فيزيكي و منابع طبيعي است.

 

بطور متوسط 64 درصد ثروت كشورهاي جهان را منابع انساني، 16 درصد منابع فيزيكي و 20 درصد را منابع طبيعي تشكيل مي دهد، ( 80 درصد ثروت ژاپن را منابع انساني تشكيل مي دهد ). در ايران نيز 34 درصد ثروت را عامل انساني و 37 درصد منابع فيزيكي و 29 درصد را منابع طبيعي تشكيل مي دهد. بين توسعه انساني و توسعه كشورها ارتباط مستقيمي وجود دارد.

 

لازم بود در سلسله مقالات پيرامون منابع توسعه بخش چهاردانگه به عنوان اولين و مهمترين عامل توسعه، به نيروي انساني بخش چهاردانگه مي پرداختم. گر چه تاكنون متاسفانه نيروي انساني توانمند منطقه سهم خود را در پيشرفت منطقه اداء نكردند. هر كدام از افراد منطقه در هر زمينه توفيق پيشرفت پيدا مي كنند خود را به زادگاه خود و پدران خود بدهكار بدانند و براي پيشرفت آن تلاش نمايند. زيبنده مردم بخش چهاردانگه با اين همه پتانسيل خدادادي نيست در محروميت به سر ببرند.

 

پتانسيل بخش چهاردانگه در گذشنه و حال:

 

الف) علما

بخش چهاردانگه از دير باز مهد علماي بزرگ مانند ملاصالح مازندراني ، شريعتمدار تيلكي ، شريعت مدار كياسري ، سيد علي پاجايي ، شيخ علي اصعر ولويه اي و هم اكنون نيز علماي بزرگي از منطقه در سطح حوزه هاي علميه مشهد و قم در حال آموزش طلاب مي باشند.

 

ب) رجال سياسي:

بخش چهاردانگه مهد رجال سياسي مانند اشجع الملك حاكم مازندران ، علي اكبر داور وزير ماليه و عدليه رضاشاه ، حسن قدس نخعي سفير و وزير امور خارجه دوره محمدرضا پهلوي ، علي كردان وزير كشور و نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي مانند سيد حسن شجاعي، رمضان شجاعي ، دهها مدير كل و معاونين …

 

ج) شعرا:

اشرف مازندراني ، مغتنم ارايي ، نديم ارايي ، مهدي محمد نژاد ، هادي سعيدي و….

 

هنرمندان

مهدي زمانپور كياسري ، ياسر خاسب و …

 

د) نخبگان علمي:

سجاد فولادي قلعه، نفر اول كنكور رياضي در سال 1387  ،  سید‌ محمد‌ حسین موسوی، نفر دوم كنكور رياضي در سال 1392 و …

 

و پزشكان ، اساتيد دانشگاه ، ورزشكاران نام آور ، صنعت گران و جوانان پرتلاش

 

در پايان براي تمام نخبگان بخش چهاردانگه آرزوي توفيق دارم و اميد وارم با كنار هم قرار گرفتن اين پتانسيل ها براي ساخت آينده اي در خور بزرگي مردان و زنان ديارمان گام برداريم.

 

نويسنده: حامد  خليلي ازني

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.